Psychologie v práci personalisty

V pracovním životě nemáme tolik času na plnohodnotné vzájemné poznání se a na nastavení toho správného komunikačního kódu. Zde přichází na téma dne právě psychologie. Pomůže nám porozumět a pochopit jednání svých kolegů a pomůže nám na základě takového poznání efektivně ovlivňovat sociální prostředí organizace v její prospěch. Abychom mohli takto ovlivňovat organizaci, bylo by dobré si osvojit prvky sebeprosazení, autoregulace, persuasie a komunikační kompetence.

S psychologií jsme se již asi všichni setkali ve svém studijním nebo pracovním životě. Známe velké množství výrazů používaných v psychologii (např. percepce, kognice, pozornost, emoce, motivace, osobnost, interpersonální vztahy či podvědomí). Víme, že psychika je nedílnou součástí osobnosti. Víme, že každý člověk je jedinečný a naprosto jiný. Velmi dobře to můžeme sledovat ve svém okolí nebo doma. Máme např. dvě děti od stejných rodičů (často i dvojčata), ale sledujeme, že jsou ale naprosto odlišní v mnoha ohledech. Často vybíráme jednotlivé složky jejich osobnosti (temperament, charakter, schopnosti, motivy a postoje, vůle) a hledáme v příbuzenstvu po kom “to” podědily. Jelikož ale v rodinném životě jsme ve velmi intenzivním sociálním kontaktu, naučili jsme se s odlišnostmi přirozeně žít a fungovat – ovšem spíš intuitivně.

JAKÉ ŘEŠENÍ DOPORUČUJE RENTEL

  • V několika eLearningových kurzech se problematikou poznání osobnosti zabýváme.
  • Doporučujeme při důležitých výběrových řízeních přizvat psychologa.
  • Využít sadu navazujících prezenčních seminářů na téma Využití sociální psychologie v práci personalisty/vedoucího pracovníka.
  • Využít publikaci (tištěnou i v podobě PDF) Pojmové vademekum pro personalisty z oblasti psychologie (připravujeme) a jeho navázání na Adaptační proces, provázání na Vzdělávací portál a distribuci s využitím aplikace eDokument.
Česky bez chyb – stručný přehled českého pravopisu

Česky bez chyb – stručný přehled českého pravopisu

Cílem kurzu je zopakovat si stručně a přehledně nejčastěji se opakující problémy v pravopise českého jazyka, abychom si s nimi uměli lehce poradit. Pro některé to bude jen malé opakování, pro jiného hlubší osvěžení školních znalostí. Cena: 740 Kč Dotace: 1 den Přístup...

Spánek

Spánek

Zamyslíme se nad tím, proč je spánek pro naše fungování nezbytný. V kurzu se dozvíte, jaké jsou hlavní zásady zdravého spánku. Jak působí káva, alkohol na spánek a jaké jsou vhodné čaje pro podporu spánku. Jak funguje organismus po požití sladkosti, nebo proč omezit...

Vědomé vedení I. – Když se řekne lídr

Vědomé vedení I. – Když se řekne lídr

Cílem kurzu je seznámit studujícího se základními aspekty smýšlení, chování a jednání lídra. Kurz není určený primárně vedoucím pracovníkům. Jde o to nasměrovat uvažování studujícího takovým směrem, aby v sobě probudil vlastnosti lídra i bez týmu podřízených kolegů....

Vědomé vedení II. – Vědomě a autenticky

Vědomé vedení II. – Vědomě a autenticky

Kurz je zaměřený na prohloubení znalostí o jednání a chování lídra směrem ke svému okolí v pracovním i nepracovním životě. Zároveň poskytuje studujícímu řadu praktických cvičení., jak si osvojit techniky vědomého vedení a jak je aplikovat do praxe. Cílovou skupinou...

Vědomé vedení III. – Manažer nebo lídr

Vědomé vedení III. – Manažer nebo lídr

Kurz se zabývá základními rozdíly mezi lídrem a manažerem. Přibližuje studujícímu odlišnosti práce a přístupu lídra a manažera směrem k sobě i ke svému okolí. Poukazuje na společné či protichůdné kompetence obou rolí a jejich správnou aplikaci do pracovního procesu....

Tvorba popisů procesů

Tvorba popisů procesů

Kurz je určen vedoucím pracovníkům, interním trenérům, ale i řadovým pracovníkům. Jeho cílem je přiblížit studujícímu důležitost správně definovaných pracovních postupů s ohledem na efektivitu práce, míru chybovosti ale i jednotnou komunikaci napříč organizací....