Lean Management aneb metody a nástroje štíhlé výroby pro každého – 1. díl

Téma Lean Management je určeno pracovníkům výrobních i nevýrobních společností. Cílem je přiblížit základy principů, metod a nástrojů štíhlé výroby všem operátorům, liniovým vedoucím, procesním specialistům i administrativním pracovníkům coby nositelům „lean“ filozofie dané společnosti tak, aby pro ně byly srozumitelné, lehce uchopitelné a snadno aplikovatelné do jejich pracovního, ale i běžného života. Zkušeným lean specialistům možná tento kurz nepřinese nic nového z pohledu tvrdých znalostí, ale bude jim podporou v oblasti komunikace a šíření „lean“ kultury dané organizace.

Cena: 740 Kč

Dotace: 1 den/3 hodiny

Přístup do kurzu: 19 dnů

Autor: Bc. Tomáš Šimák

Komunikace s veřejností a prezentace ve veřejném sektoru

Komunikace s veřejností a prezentace ve veřejném sektoru

Předmětem kurzu je osvojení si komunikačních dovedností v různých situacích. Kurz je zaměřen na umění verbální a neverbální komunikace, asertivní jednání, komunikaci při krizových událostech a dotýká se i pravidel etikety. Cena: 740 Kč Dotace: 1 den/3 hodiny Přístup...

BOZP – pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance ve školství

BOZP – pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance ve školství

Školství je oblast, kde je nezbytné řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) zaměstnanců a současně zajišťovat a řídit bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Tento kurz zahrnuje základní přehled a orientaci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při...

Úvod do kybernetické bezpečnosti

Úvod do kybernetické bezpečnosti

Kurz si klade za cíl uvést Vás do světa kyberprostoru a naučit základním pravidlům kybernetické bezpečnosti, srozumitelným jazykem poukázat na místa, kde se může skrývat nebezpečí a naznačit možná řešení, poukázat na potřebu volit vždy kombinaci různých zabezpečení...