Vyřešte zákonné povinnosti v oblasti BOZP online

Průvodci e-learningem jsme pro naše klienty už 20 let. Stáli jsme u jeho počátků, zaváděli jsme do praxe inovativní metody a na základě dlouholetých zkušeností jsme vyvinuli software, který reflektuje na potřeby personalistů, referentů vzdělávání, interních trenéru a dalších klíčových osob v procesu rozvoje lidských zdrojů. Proškolili jsme díky našim online kurzům několik desítek tisíc uživatelů. A pomáháme našim klientům i teď, kdy potřeba digitalizace získává zcela nový rozměr.

BOZP+PO pro zaměstnance

130 Kč bez DPH

BOZP+PO pro vedoucí

130 Kč bez DPH

Školení řidičů referentských vozidel

130 Kč bez DPH

BOZP ve výškách a nad volnou hloubkou

130 Kč bez DPH

Výkon práce v režimu "Home office"

130 Kč bez DPH

Základy poskytování první pomoci

130 Kč bez DPH
Potřebujete-li proškolit zaměstnance ve specifických doplňkových kurzech nebo doplnit informace o lokálních rizicích konkrétního pracoviště? Připravíme vám individualizovaný kurz dle podmínek vašeho pracovního provozu.

E-learning vhodný pro kancelář i home office

Výhody online školení v oblasti BOZP

 

 • Rychlá, adresná, přehledná publikace školení pro jednotlivce, týmy i celé organizace
 • Variabilní testování k ověření znalostí
 • Permanentně aktuální prezenční listiny o proškolených zaměstnancích
 • Statistické reporty studijních aktivit
 • Automatické urgence termínů periodických školení
 • Prevence
Více z praxe
Primárním účelem online kurzu je splnění zákonné povinnosti. Skutečnými nositeli bezpečnosti a preventivního jednání a chování na pracovišti jsou však sami zaměstnanci, zvláště ti, ve vedoucích pozicích. V praxi nestačí uživatele s riziky a preventivními kroky „pouze“ seznámit, míra edukace zde musí být vyšší. Např. dostane-li pracovník možnost seznámit se s rizikovými faktory v simulované podobě a častěji než se s nimi setká v běžném provozu, je daleko vyšší šance, že ve skutečném případě (nastane-li) zareaguje mnohém efektivněji, než kdyby se v takové situaci ocitl poprvé. Stejně tak žádoucí preventivní jednání lze pracovníka vhodně nastaveným online kurzem naučit mnohem rychleji a bez zbytečných finančních vícenákladů

Úspora času i nákladů

 

 • Uživatel může kurz absolvovat (v nastaveném období), v kteroukoliv denní i noční dobu
 • Uživateli stačí pouze mailová adresa a přístup k internetu, odpadá tak složité cestování za lektorem a naopak, což výrazně ulehčuje situaci komplikovanou nejen hygienickými opatřeními
 • Digitální uložiště dat – například v případě interních auditů či přímo kontroly oblastního inspektorátu práce, jsou všechny potřebné doklady o proškolených vždy po ruce v aktuální podobě, čímž se výrazně eliminuje riziko sankcí ze strany kontrolního orgánu

Platnost informací

 

 • Uživatel dostává aktualizovaný obsah standardizovanou formou. Publikující administrátor má tedy jistotu, že se informace ke koncovému uživateli dostane v podobě, v jaké ji publikoval. Odpadá tak vliv lidského faktoru, který může při prezenčním školení původní informaci „znehodnotit“.

Výhody online školení v oblasti BOZP

 

 • Rychlá, adresná, přehledná publikace školení pro jednotlivce, týmy i celé organizace
 • Variabilní testování k ověření znalostí
 • Permanentně aktuální prezenční listiny o proškolených zaměstnancích
 • Statistické reporty studijních aktivit
 • Automatické urgence termínů periodických školení
 • Prevence
Více z praxe
Primárním účelem online kurzu je splnění zákonné povinnosti. Skutečnými nositeli bezpečnosti a preventivního jednání a chování na pracovišti jsou však sami zaměstnanci, zvláště ti, ve vedoucích pozicích. V praxi nestačí uživatele s riziky a preventivními kroky „pouze“ seznámit, míra edukace zde musí být vyšší. Např. dostane-li pracovník možnost seznámit se s rizikovými faktory v simulované podobě a častěji než se s nimi setká v běžném provozu, je daleko vyšší šance, že ve skutečném případě (nastane-li) zareaguje mnohém efektivněji, než kdyby se v takové situaci ocitl poprvé. Stejně tak žádoucí preventivní jednání lze pracovníka vhodně nastaveným online kurzem naučit mnohem rychleji a bez zbytečných finančních vícenákladů

Úspora času i nákladů

 

 • Uživatel může kurz absolvovat (v nastaveném období), v kteroukoliv denní i noční dobu
 • Uživateli stačí pouze mailová adresa a přístup k internetu, odpadá tak složité cestování za lektorem a naopak, což výrazně ulehčuje situaci komplikovanou nejen hygienickými opatřeními
 • Digitální uložiště dat – například v případě interních auditů či přímo kontroly oblastního inspektorátu práce, jsou všechny potřebné doklady o proškolených vždy po ruce v aktuální podobě, čímž se výrazně eliminuje riziko sankcí ze strany kontrolního orgánu

Platnost informací

 

 • Uživatel dostává aktualizovaný obsah standardizovanou formou. Publikující administrátor má tedy jistotu, že se informace ke koncovému uživateli dostane v podobě, v jaké ji publikoval. Odpadá tak vliv lidského faktoru, který může při prezenčním školení původní informaci„znehodnotit“.

Vše dle zákona

Zákonná povinnost
Povinnost školit zaměstnance v BOZP ukládá zaměstnavateli zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Způsob školení si zaměstnavatel volí sám, zákon jej nijak neupravuje.
Koho je nutné proškolit
dle § 103 odst. 1 písm. f) zákoníku práce zaměstnanci, zejména zaměstnanci v pracovním poměru na dobu určitou; zaměstnanci agentury práce dočasně přidělení k výkonu práce k jinému zaměstnavateli; mladiství zaměstnanci; zaměstnanci jiného zaměstnavatele při společné práci na pracovišti (zde je nutná vzájemná výměna rizik a vždy podle § 103 odst. 1 písm. g) zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí
Kdo je oprávněn školit
V provozech do 25 zaměstnanců je oprávněn provádět úkoly v prevenci rizik sám zaměstnavatel, je-li k tomu řádně znalostně vybaven. V případech nad 25 zaměstnanců. Musí tyto úkoly provádět odborně způsobilá osoba. Touto osobou může být interní zaměstnanec či externí pracovník. Vstupní školení a seznámení s pracovištěm provádí nadřízený vedoucí zaměstnanec.

Ptáte se a my odpovídáme

S online formou vzdělávání nemáme žádnou zkušenost. Vyřeší e-learning zákonnou povinnost zaměstnavatele proškolit zaměstnance v oblasti BOZP a PO?
Obsahově jsou kurzy našimi certifikovanými autory (odborně způsobilými osobami) sestaveny tak, aby plně odpovídaly legislativním požadavkům. Stejným způsobem můžete bez obav využít i kurzy pro řidiče referentských vozidel.
Školení BOZP a PO si zajišťujeme prezenčně z vlastních zdrojů. Lze převézt do e-learningové podoby i vlastní interní materiály?
Ano, do elektronické podoby lze kromě samotných zákonných školení převést kompletní dokumentaci BOZP a PO, interní směrnice nebo například návody k obsluze strojů a zařízení.
Zákonná školení se opakují periodicky, ohlídáte termíny za nás?
Automatické připomenutí termínů je jednou ze základních funkcí aplikace, kterou Vám s našimi kurzy můžeme poskytnout. Seznam aplikací pro personalisty a BOZP techniky s jejich funkcemi a přínosy naleznete zde.
Pro správu online kurzů máme vlastní platformu. Je možné využít Vaše kurzy na naší platformě?
Kterýkoliv z našich kurzů je možné exportovat ve formátu SCORM, který je kompatibilní s většinou LMS systémů. V takovém případě je třeba pouze doladit podmínky jeho aktualizace.
Jak je to s aktualizací Vašich kurzů?
Aktualizaci veškerých zákonných školení provádíme v pravidelných intervalech. Je tak zaručeno, že se k Vaším zaměstnancům vždy dostanou informace dle aktuální platné legislativy.
Je možné využít Váš online kurz i v případě specifických lokálních rizik na pracovišti?
Rizika Vašeho pracovního prostředí nejlépe zná Váš bezpečností technik. Ve spolupráci s ním, můžeme obsah kurzu upravit a doplnit tak, aby plně odpovídal potřebám zaměstnanců a interním předpisům zaměstnavatele.
Jakým způsobem pracovník získá certifikát o absolvování kurzu?
Každý kurz je koncipován do několika kapitol, z nichž každá je ukončena cvičným testem. Tyto cvičné otázky tvoří „banku otázek“, ze které se generuje závěrečný test. Po jeho úspěšném složení uživatel získává certifikát o absolvování kurzu ve formátu PDF (připravený k tisku a podpisu).
Máme ve firmě nastavený preventivní program BOZP, který bychom rádi převedli do virtuální podoby. (jsme vlivem hygienických opatření nuceni) Je možné využít Vaše řešení?
V takovém případě se nabízíme individualizovaný kurz na míru. Vaším zaměstnancům se tak dostanou důležité informace z jejich vlastního pracovního prostředí, na které jsou zvyklí, ve virtuální podobě. Mohou se tak dozvědět o možných rizicích, řešit simulované situace nebo si osvojit nová opatření ještě dříve než jim budou muset čelit v praxi.
S online formou vzdělávání nemáme žádnou zkušenost. Vyřeší e-learning zákonnou povinnost zaměstnavatele proškolit zaměstnance v oblasti BOZP a PO?
Obsahově jsou kurzy našimi certifikovanými autory (OZO) sestaveny tak, aby plně odpovídaly legislativním požadavkům. Stejným způsobem můžete bez obav využít i kurzy pro řidiče referentských vozidel.
Školení BOZP a PO si zajišťujeme prezenčně z vlastních zdrojů. Lze převézt do e-learningové podoby i vlastní interní materiály?
Ano, do elektronické podoby lze kromě samotných zákonných školení převést kompletní dokumentaci BOZP a PO, interní směrnice nebo například návody k obsluze strojů a zařízení.
Zákonná školení se opakují periodicky, ohlídáte termíny za nás?
Automatické připomenutí termínů je jednou ze základních funkcí aplikace, kterou Vám s našimi kurzy můžeme poskytnout. Seznam aplikací pro personalisty a BOZP techniky s jejich funkcemi a přínosy naleznete zde.
Pro správu online kurzů máme vlastní platformu. Je možné využít Vaše kurzy na naší platformě?
Kterýkoliv z našich kurzů je možné exportovat ve formátu SCORM, který je kompatibilní s většinou LMS systémů. V takovém případě je třeba pouze doladit podmínky jeho aktualizace.
Jak je to s aktualizací Vašich kurzů?
Aktualizaci veškerých zákonných školení provádíme v pravidelných intervalech. Je tak zaručeno, že se k Vaším zaměstnancům vždy dostanou informace dle aktuální platné legislativy.
Je možné využít Váš online kurz i v případě specifických lokálních rizik na pracovišti?
Rizika Vašeho pracovního prostředí nejlépe zná Váš bezpečností technik. Ve spolupráci s ním, můžeme obsah kurzu upravit a doplnit tak, aby plně odpovídal potřebám zaměstnanců a interním předpisům zaměstnavatele.
Jakým způsobem pracovník získá certifikát o absolvování kurzu?
Každý kurz je koncipován do několika kapitol, z nichž každá je ukončena cvičným testem. Tyto cvičné otázky tvoří „banku otázek“, ze které se generuje závěrečný test. Po jeho úspěšném složení uživatel získává certifikát o absolvování kurzu ve formátu PDF (připravený k tisku a podpisu).
Máme ve firmě nastavený preventivní program BOZP, který bychom rádi převedli do virtuální podoby. (jsme vlivem hygienických opatření nuceni) Je možné využít Vaše řešení?
V takovém případě se nabízíme individualizovaný kurz na míru. Vaším zaměstnancům se tak dostanou důležité informace z jejich vlastního pracovního prostředí, na které jsou zvyklí, ve virtuální podobě. Mohou se tak dozvědět o možných rizicích, řešit simulované situace nebo si osvojit nová opatření ještě dříve než jim budou muset čelit v praxi.

Nabízíme

Konzultaci

Využijte možnosti konzultace z oblasti BOZP zdarma.

Zavolejte a dohodněte si termín.

Praha: +420 724 293 956

Celá ČR: +420 777 702 908

Přístup do systému RENTEL

Systém nabízí možnost hromadných objednávek, archiv zakoupených kurzů i osvědčení.

Zaregistrujte se a objednávejte

Po ověření údajů Vám v pracovních dnech do 24 hodin zašleme přihlašovací údaje do objednávkového systému, ve kterém můžete ihned objednat a obratem proškolit své zaměstnance.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel.: +420 222 508 510 – 12 (po – pá, 8:00-16:00).

2 + 12 =