Vzdělávání vedoucích úředníků v praxi – obecná část – e-learning

Cílem kurzu je předat studujícím znalosti a dovednosti v oblasti řízení úředníků, které jsou pro manažerskou pozici nezbytné.

Kurz je rozdělen do osmi samostatných kapitol. Po obecném úvodu následují kapitoly o komunikaci úřadu s veřejností a komunikaci v rámci týmu. Následuje kapitola o pracovněprávních vztazích v územní samosprávě. Předmětem další kapitoly je řízení lidských zdrojů. Kapitola Korupce se zabývá nejen teorií korupce, ale také opatřeními, jak je možné se korupci bránit. Kapitola Vedení pracovních týmů a řízení pracovního času se kromě tématu týmové spolupráce věnuje i time managementu. Kurz uzavírá kapitola o rovných příležitostech mužů a žen. Základní teorii doplňují odkazy na rozšiřující zdroje, jako jsou knihy, judikatura, odborné články.

Akreditace MV ČR č. AK/VEPO-8/2021.

Cena: 4 940 Kč

Dotace: 5 dnů/38 hodin

Přístup do kurzu: 40 dnů

Autor: PaedDr. Eva Schneiderová

Komunikace s veřejností a prezentace ve veřejném sektoru

Komunikace s veřejností a prezentace ve veřejném sektoru

Předmětem kurzu je osvojení si komunikačních dovedností v různých situacích. Kurz je zaměřen na umění verbální a neverbální komunikace, asertivní jednání, komunikaci při krizových událostech a dotýká se i pravidel etikety. Cena: 740 Kč Dotace: 1 den/3 hodiny Přístup...

BOZP – pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance ve školství

BOZP – pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance ve školství

Školství je oblast, kde je nezbytné řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) zaměstnanců a současně zajišťovat a řídit bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Tento kurz zahrnuje základní přehled a orientaci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při...

Úvod do kybernetické bezpečnosti

Úvod do kybernetické bezpečnosti

Kurz si klade za cíl uvést Vás do světa kyberprostoru a naučit základním pravidlům kybernetické bezpečnosti, srozumitelným jazykem poukázat na místa, kde se může skrývat nebezpečí a naznačit možná řešení, poukázat na potřebu volit vždy kombinaci různých zabezpečení...