Produkty a služby

aneb s námi zaměstnance online…

NAJDETE

Kariérní stránky

Využijte přínosy aktivního náboru, firemní kultury a značky zaměstnavatele při hledání zaměstnanců.

OCHRÁNÍTE

Zákonné povinnosti

Mějte vše online, přehledně, automaticky a pod kontrolou.

ZAŠKOLÍTE

Adaptace na míru

Poznejte v praxi výhody řízeného adaptačního procesu.

Výhody
 • Kariérní stránky, cílená reklama, využití sociálních sítí
 • Zaměření na motivaci potenciálních uchazečů ke změně zaměstnání
 • Podpora náboru s pomocí zaměstnanců
Výhody
 • Podpora pro bezpečnostního technika a odpovědné osoby
 • OOPP a zdravotní prohlídky pod kontrolou
 • Online kniha úrazů, šablony pro incidenty s odkazy na legislativu
 • Vyšší bezpečnost na pracovišti díky video návodům
Výhody
 • Adaptační plány (specificky dle pracovního zařazení)
 • Přehled realizace a vyhodnocení
 • Jednotná informovanost (nováčků) napříč celou firmou
 • Online podpora „buddy“ systémů

NAJDETE

Kariérní stránky

Využijte přínosy aktivního náboru, firemní kultury a značky zaměstnavatele při hledání zaměstnanců.

Výhody
 • Kariérní stránky, cílená reklama, využití sociálních sítí
 • Zaměření na motivaci potenciálních uchazečů ke změně zaměstnání
 • Podpora náboru s pomocí zaměstnanců

OCHRÁNÍTE

Zákonné povinnosti

Mějte vše online, přehledně, automaticky a pod kontrolou.

Výhody
 • Podpora pro bezpečnostního technika a odpovědné osoby
 • OOPP a zdravotní prohlídky pod kontrolou
 • Online kniha úrazů, šablony pro incidenty s odkazy na legislativu
 • Vyšší bezpečnost na pracovišti díky video návodům

ZAŠKOLÍTE

Adaptace na míru

Poznejte v praxi výhody řízeného adaptačního procesu.

Výhody
 • Adaptační plány (specificky dle pracovního zařazení)
 • Přehled realizace a vyhodnocení
 • Jednotná informovanost (nováčků) napříč celou firmou
 • Online podpora „buddy“ systémů

INFORMUJETE

Oběh informací

Snižte komunikační šum a informujte své zaměstnance jednoduše a jednotně.

ZAPOJÍTE

Hodnoty zaměstnanců

Převeďte anketní šetření do online prostředí.

NEPŘEHLÉDNETE

Silné stránky

Využijte jednoduchý a efektivní nástroj pro online hodnocení „180°“.

Výhody
 • Snížíte pravděpodobnost nedorozumění
 • Adresné sestavy o prokazatelném seznámení
 • Všechny publikované dokumenty včetně příloh v archivu
 • Šetříte papír, přírodu a náklady
Výhody
 • Možnost anonymizace pro kvalitnější výstupy
 • Online distribuce jednotlivcům, oddělením nebo pobočkám
 • Možnost exportu výsledků do různých formátů
Výhody
 • Přehledné grafické výstupy pro hodnoceného i hodnotitele
 • Škálované odpovědi na hodnotící otázky
 • Podpora v přípravě i zavádění systému hodnocení

INFORMUJETE

Oběh informací

Snižte komunikační šum a informujte své zaměstnance jednoduše a jednotně.

Výhody
 • Snížíte pravděpodobnost nedorozumění
 • Adresné sestavy o prokazatelném seznámení
 • Všechny publikované dokumenty včetně příloh v archivu
 • Šetříte papír, přírodu a náklady

ZAPOJÍTE

Hodnoty zaměstnanců

Převeďte anketní šetření do online prostředí.

Výhody
 • Možnost anonymizace pro kvalitnější výstupy
 • Online distribuce jednotlivcům, oddělením nebo pobočkám
 • Možnost exportu výsledků do různých formátů

NEPŘEHLÉDNETE

Silné stránky

Využijte jednoduchý a efektivní nástroj pro online hodnocení „180°“.

Výhody
 • Přehledné grafické výstupy pro hodnoceného i hodnotitele
 • Škálované odpovědi na hodnotící otázky
 • Podpora v přípravě i zavádění systému hodnocení

SJEDNOTÍTE

Firemní kultura

Uchopte vaši firemní kulturu a využijte ji ve prospěch všech v organizaci.

ROZVINETE

Znalosti a dovednosti

Vzdělávejte a rozvíjejte své zaměstnance systematicky a přehledně.

UDRŽÍTE

Nebuďte v tom sami. Všechny tyto milníky do jisté míry kopírují adaptaci zaměstnance, jeho život ve firmě i jednotlivá stadia vývoje společnosti, kde pracuje. Možná se jedním z nich právě teď zabýváte.

Výhody
 • Poznejte hodnoty zaměstnanců a atmosféru na pracovišti
 • Odhalte silné stránky kolektivu a případné třecí plochy ve firmě
 • Definujte neformální pravidla
 • Aktivizace lídrů, coby klíčových nositelů firemní kultury
Výhody
 • Evidence veškerého vzdělávání, sledování nákladů, manažerské sestavy, hodnocení kurzů i dodavatelů
 • Knihovna e-learningových kurzů (soft skills, MS Office, kybernetická bezpečnost)
 • Propojte rozvoj s uchováním firemních znalostí (etický kodex, adaptační kurz, FAQs…)
 • Nabídněte knihovnu jako benefit
 • Podpoříme vás v motivační fázi samostudia
Číst dále
Pod každým milníkem se skrývá online nástroj, který má za cíl jediné – systém.  Jednoduchost, praktičnost, úspora a manažerský přehled jsou „jen“ příjemné vedlejší přínosy.

Tyto systémy zavádíme a rozvíjíme u zákazníků. A nejen to, všechny je sami používáme v naší společnosti. Známe jejich přínosy a zažili jsme úskalí jejich implementace.

Víme, že každá cesta začíná první krokem. Nyní je na vás, zda budete chtít kráčet s námi.

SJEDNOTÍTE

Firemní kultura

Uchopte vaši firemní kulturu a využijte ji ve prospěch všech v organizaci.

Výhody
 • Poznejte hodnoty zaměstnanců a atmosféru na pracovišti
 • Odhalte silné stránky kolektivu a případné třecí plochy ve firmě
 • Definujte neformální pravidla
 • Aktivizace lídrů, coby klíčových nositelů firemní kultury

ROZVINETE

Znalosti a dovednosti

Vzdělávejte a rozvíjejte své zaměstnance systematicky a přehledně.

Výhody
 • Evidence veškerého vzdělávání, sledování nákladů, manažerské sestavy, hodnocení kurzů i dodavatelů
 • Knihovna e-learningových kurzů (soft skills, MS Office, kybernetická bezpečnost)
 • Propojte rozvoj s uchováním firemních znalostí (etický kodex, adaptační kurz, FAQs…)
 • Nabídněte knihovnu jako benefit
 • Podpoříme vás v motivační fázi samostudia

UDRŽÍTE

Nebuďte v tom sami. Všechny tyto milníky do jisté míry kopírují adaptaci zaměstnance, jeho život ve firmě i jednotlivá stadia vývoje společnosti, kde pracuje. Možná se jedním z nich právě teď zabýváte.

Číst dále
Pod každým milníkem se skrývá online nástroj, který má za cíl jediné – systém.  Jednoduchost, praktičnost, úspora a manažerský přehled jsou „jen“ příjemné vedlejší přínosy.

Tyto systémy zavádíme a rozvíjíme u zákazníků. A nejen to, všechny je sami používáme v naší společnosti. Známe jejich přínosy a zažili jsme úskalí jejich implementace.

Víme, že každá cesta začíná první krokem. Nyní je na vás, zda budete chtít kráčet s námi.

JSME TU PRO VÁS

Tomáš Šimák

 

Mob.: +420 777 702 908

tsimak@rentel.cz

Robert Chalupecký

 

Mob.: +420 603 255 417

rchalupecky@rentel.cz