Efektivní vzdělávací systém

Ve své praxi se setkáváme se širokou škálou přístupů ke vzdělávání zaměstnanců. Od naprostého ignorování potřeb zaměstnanců v oblasti vzdělávání až po velmi propracované a efektivní přístupy a metody. Od názorů, že vzdělávání lidí je zbytečná položka v rozpočtu až po společnosti, které si vytvářejí vlastní síť interních lektorů, mají vlastní kurzy, připravují vzdělávání na základě hodnocení zaměstnanců a jednoznačně zjištěných potřeb zaměstnanců pro správné a efektivní plnění povinností spojených s konkrétním funkčním místem.

Často se v praxi setkáváme s povzdychem, že na vzdělávání lidí nám nedají potřebné prostředky. Abychom ale byli schopni si prostředky na rozvoj zaměstnanců vydobýt, je vhodné “vedení” předložit systém vzdělávání, který je přesvědčí, že se jedná o vhodnou investici.

JAKÉ ŘEŠENÍ DOPORUČUJE RENTEL

  • Pomoc při tvorbě hodnotících anket a dotazníků a jejich zapracování do aplikace eAnketa a navázání na semináře vedených v aplikaci ePersonalista. Tím se sníží účast zaměstnanců na špatně hodnocených kurzech, poskytovatelích a lektorech.
  • Aplikaci ePersonalista, jejíž součástí je nástroj na tvorbu, sledování a vyhodnocování plánů vzdělávání.
  • Máme v nabídce eLearningový kurz Školení interních lektorů.
  • Aplikaci eHodnocení – výstupem budou vstupy pro plány vzdělávání.
  • Nabízíme metodickou pomoc, průvodcovství a pohled zvenčí při práci při tvorbě systému vzdělávání zaměstnanců, který bude akceptovat potřeby funkčních míst zjištěných zpětnovazebními prvky (hodnocení zaměstnanců, dotazníkové šetření potřeb, vyhodnocování pochval a stížností, hodnotících anket vzdělávacích programů,…).
Česky bez chyb – stručný přehled českého pravopisu

Česky bez chyb – stručný přehled českého pravopisu

Cílem kurzu je zopakovat si stručně a přehledně nejčastěji se opakující problémy v pravopise českého jazyka, abychom si s nimi uměli lehce poradit. Pro některé to bude jen malé opakování, pro jiného hlubší osvěžení školních znalostí. Cena: 740 Kč Dotace: 1 den Přístup...

Spánek

Spánek

Zamyslíme se nad tím, proč je spánek pro naše fungování nezbytný. V kurzu se dozvíte, jaké jsou hlavní zásady zdravého spánku. Jak působí káva, alkohol na spánek a jaké jsou vhodné čaje pro podporu spánku. Jak funguje organismus po požití sladkosti, nebo proč omezit...

Vědomé vedení I. – Když se řekne lídr

Vědomé vedení I. – Když se řekne lídr

Cílem kurzu je seznámit studujícího se základními aspekty smýšlení, chování a jednání lídra. Kurz není určený primárně vedoucím pracovníkům. Jde o to nasměrovat uvažování studujícího takovým směrem, aby v sobě probudil vlastnosti lídra i bez týmu podřízených kolegů....

Vědomé vedení II. – Vědomě a autenticky

Vědomé vedení II. – Vědomě a autenticky

Kurz je zaměřený na prohloubení znalostí o jednání a chování lídra směrem ke svému okolí v pracovním i nepracovním životě. Zároveň poskytuje studujícímu řadu praktických cvičení., jak si osvojit techniky vědomého vedení a jak je aplikovat do praxe. Cílovou skupinou...

Vědomé vedení III. – Manažer nebo lídr

Vědomé vedení III. – Manažer nebo lídr

Kurz se zabývá základními rozdíly mezi lídrem a manažerem. Přibližuje studujícímu odlišnosti práce a přístupu lídra a manažera směrem k sobě i ke svému okolí. Poukazuje na společné či protichůdné kompetence obou rolí a jejich správnou aplikaci do pracovního procesu....

Tvorba popisů procesů

Tvorba popisů procesů

Kurz je určen vedoucím pracovníkům, interním trenérům, ale i řadovým pracovníkům. Jeho cílem je přiblížit studujícímu důležitost správně definovaných pracovních postupů s ohledem na efektivitu práce, míru chybovosti ale i jednotnou komunikaci napříč organizací....