Nedávné novinky a aktualizace

Práce s dokumenty veřejnoprávního původce – oběh dokumentů na úřadě

Datové schránky

Úvod do kybernetické bezpečnosti

Oblast sociálně-právní ochrany dětí (VVÚ)

Stavební zákon

Metody práce s klienty v postmoderně

Videokurz – Novela Zákona o obcích
Time Management – jak si naplánovat den a neztrácet čas
Řešení konfliktů
Jednotné environmentální stanovisko

Novinky

Aktualizovaný kurz

Práce s dokumenty veřejnoprávního původce – oběh dokumentů na úřadě

Víte, jaký hlavičkový papír – obec nebo obecní úřad – použít pro svou myšlenku, kterou chcete popsat na papír? A jaké novinky přináší novela zákona o archivnictví a spisové službě? Nebo také jak převést razítko na analogovém dokumentu do digitální podoby? To vše a mnohem více se dozvíte v e-learningovém kurzu Práce s dokumenty veřejnoprávního původce – oběh dokumentů na úřadě.

V kurzu najdete mimo jiné i právě dopad působnosti obce do tvorby dokumentů, pravidla pro tvorbu digitálních dokumentů, moderní trendy jak ve formální úpravě dokumentů, ale i základní zásady pro tvorbu obsahu včetně návodů, jak napsat dokonalý úřední dokument. Závěr kurzu Vám představí životní cyklus dokumentu ve všech jeho fázích životnosti a upozorníme také na novinky, které přináší novela zákona o archivnictví a spisové službě, například zrušení skartačního znaku V. V kurzu najdete i praktické videonávody na aplikaci zásadních pravidel pro práci s dokumenty.

 

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – Oblast sociálně-právní ochrany dětí

Cílem kurzu je poskytnout praktické informace o systému sociálně-právní ochrany dětí v ČR se zaměřením na nejpodstatnější informace použitelné v praxi při řídící práci orgánu sociálně-právní ochrany dětí při obecním úřadu obce s rozšířenou působností a zároveň má napomoci k orientaci v celém systému vedoucím pracovníkům, jejichž specializace je odlišná od sociálně-právní ochrany dětí.

Kurz obsahuje popis jednotlivých částí celého systému sociálně-právní ochrany dětí se zaměřením na činnost obecního úřadu s rozšířenou působností.

Sociální dávky upravené stejnou legislativou jako sama sociálně-právní ochrana dětí jsou obsahem kurzů zaměřených na dávkové systémy. Výjimku tvoří poslední kapitola zaměřená na zaopatřovací příspěvek. Okrajově je zmíněna činnost dalších orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

 

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Stavební zákon

Kurz je zaměřený na předmět úpravy nového stavebního zákona, postup stavebního úřadu při povolování záměrů či pravomoci autorizovaného inspektora včetně podmínek výkonu jeho činnosti a dohledu nad ní. Dále kurz seznamuje s uspořádáním stavební správy, s povinnostmi a odpovědností osob při přípravě a provádění staveb, s účely vyvlastnění dle stavebního zákona, s informačními systémy veřejné správy, s postupem provedení stavební kontroly a uložení opatření k nápravě včetně jejich forem, s přestupky a základy řízení o nich, se specifiky soudního přezkumu. V kurzu jsou také uvedeny informace o nástrojích územního plánování a jejich využitelnosti a závaznosti pro povolování záměrů v území.

Studiem kurzu se seznámíte se všemi oblastmi, které stavební zákon upravuje a s jeho implementací do praktického užívání na úřadech veřejné správy.

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Time Management – jak si naplánovat den a neztrácet čas

 

Získejte kontrolu nad svým časem s kurzem Time management – jak si naplánovat den a neztrácet čas. Plánování a stanovování priorit jsou pilíři, které vám umožní udržet klid a přehled ve vašem každodenním shonu. Kurz vás naučí odvracet největší ztráty času spojené s absencí plánu a odkládáním důležitých úkolů. Tento kurz kombinuje informace z předchozích kurzů s názvy „Time Management – Jak si naplánovat den“ a „Time Management – Jak neztrácet čas“.

Kdo neplánuje, tomu to naplánují jiní. Plánování a určování priorit je naprostý základ pro to, abychom v klidu a s přehledem zvládali svůj pracovní život. Největší ztráty času jsou způsobeny tím, že nemáme plán a odsouváme plnění důležitých úkolů na později.

 

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Řešení konfliktů

Kurz objasňuje, co vlastně konflikt je, které faktory ovlivňují vznik a průběh konfliktu. Cílem kurzu je zlepšit a zefektivnit řešení konfliktů a seznámit se s různými vyjednávacími styly. Do kurzu je včleněno několik testů a cvičení, které pomohou studované téma lépe ukotvit v paměti a vědět, jak je využít v praxi. Významná část je věnována tématu asertivity.

Akreditace MV ČR č. AK/PV-568/2023

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.