Novinky

Nový kurz

Právní řád pro úředníky neprávníky – e-learning

Úvodem kurzu si vysvětlíme důležité pojmy, a to, co vůbec právo je, jaký je právní systém v České republice, co jsou pravidla chování (normy), rozdělíme si právní akty na normativní a individuální a zařadíme si, kam patří právní předpisy. Seznámíte se také s platností a účinností právních předpisů.

Po této nezbytné teorii si uděláme systematizaci právních předpisů v České republice, tzv. hierarchii právních předpisů a vysvětlíme si vztah k právu mezinárodnímu a evropskému. Všechny právní předpisy uvedeme nejen v obecné definici, ale i v konkrétních příkladech – zejména z aktuální doby. Samozřejmě nemůžeme pominout alespoň stručné srovnání českého práva jako součásti evropského kontinentálního systému práva s jinými světovými (významnými) systémy práva.

Akreditace MVČR č. AK/PV-27/2023

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Základy ekonomiky pro úředníky neekonomy – e-learning

Cílem kurzu je, aby se stal užitečnou příručkou a pomůckou pro úředníky k výkonu správní činnosti s vazbou na finanční hospodaření a jeho přezkum.

  • Aby se úředník zorientoval a pochopil základní souvislosti důležitého nástroje ve veřejné správě, tj. správní činnost a finanční řízení územních samosprávných celků a jeho přezkumu.
  • Osvojil si aktuální legislativu a získal tak zkušenosti a znalosti, jak se vyvarovat nejčastějších pochybení, přestupků a sankcí v těchto oblastech.
  • Pro lepší názornost jsou součástí kurzu i příklady z praxe.

Akreditace MV ČR č. AK/PV-895/2022

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Situační vedení zaměstnanců

Předmětem kurzu je podpořit vedoucí pracovníky v rozeznávání různých stylů vedení s jejich výhodami a nevýhodami. Následně pak identifikovat, který styl se hodí pro jejich konkrétní pracovní situaci, podle toho jak zkušené a motivované lidi vedou.

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu prakticky

Cílem kurzu je na základě příkladů provést procesem zadávání zakázek malého rozsahu tak, aby účastníci kurzu byli schopni posoudit naplnění zákonných požadavků ve vztahu k zakázkám malého rozsahu, a to nejen z pohledu správnosti výběru dodavatele, ale i finanční kontroly, tedy oprávněnosti výdaje z rozpočtu z hlediska jeho účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti. 

Akreditace MV ČR č. AK/PV-591/2022

 

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

O stresu – mini průvodce zacházení se stresem

Cílem kurzu je ukázat vám rozmanité způsoby, jak můžete se svým stresem pracovat. Kurz je protkán jemnými technikami z různých oblastí, abyste si je mohli okamžitě vyzkoušet, osahat a najít si tu svou, kterou použijete, abyste postupně posilovali svou odolnost vůči stresu.

Součástí je kapitola Učte se (s) příběhem. Tato kapitola je jiná. Záměrně. Naplnili jsme ji až po okraj příběhy ze života. Můžete si tak nanečisto vyzkoušet své schopnosti zvládání stresujících situací. Skvělé je, že vstoupíte do postavy jiného člověka. Získáte jiný úhel pohledu a třeba si odnesete něco dobrého pro svůj příběh.

Recenze od studentů:
„Nový kurz je velmi praktický, zacílený na jednoduchou pomoc ve složitých situacích, chápe problematiku komplexně… Tipy jsou realizovatelné pro každého, stačí jednoduchá pravidla, která mohou pomoci každému. Není to kurz učebnicového typu, ale čistá praxe. Je opravdu znát, že vychází ze zkušeností.“

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.

Nový kurz

Ochrana měkkých cílů z pohledu krizového řízení

Předmětem kurzu je bližší seznámení s tématem ochrany měkkých cílů, zejména z pohledu úředníků zabývajících se otázkou bezpečnosti a krizového řízení.

  • Kurz je zaměřen na  základy aktuální problematiky ochrany měkkých cílů, která jde napříč bezpečnostním i společenským spektrem a týká se jak státních, tak soukromých objektů či akcí.
  • Kurz si klade za cíl objasnit základní pojmosloví, týkající se problematiky ochrany měkkých cílů – tedy míst s velkou koncentrací osob  (např. školy, úřady, nemocnice, polikliniky, knihovny, obchodní centra, hromadná doprava, nádraží, hotely, kina, divadla, zábavní centra) a malým či téměř žádným zabezpečením.

Více informací o kurzu naleznete v katalogu.