Od 1.1.2020 z naší nabídky vyřazujeme kurzy:

  • Evropská unie
  • Interkulturní komunikace I. – úvod do problematiky
  • Interkulturní komunikace II. – blízké kultury: Rusko, Ukrajina, Arménie
  • Interkulturní komunikace III. – s příslušníky vzdálených národů a kultur

ÚŘAD

Vzdělávání úředníků dle Z. č. 312/2002 Sb. především v oblastech Vstupního vzdělávání, Vzdělávání vedoucích úředníků – obecná i zvláštní část – a dále průběžné vzdělávání s portfoliem přes 80 kurzů.

Akreditovanekurzy.cz nebo portálové řešení využilo více než 600 úřadů.

FIRMA

Vzdělávání zaměstnanců v zákonných školeních a odborných, měkkých a zájmových oblastech s podporou konferenčních a LMS systémů Blackboard.

Zajišťujeme také vzdělávací programy Zdravá firma, Firemní akademie a Adaptace zaměstnanců.

JEDNOTLIVEC

Informační a vzdělávací tematické portály se zaměřením na zdravý životní styl, návrat do práce po mateřské a odbornou přípravu zájemců o kariéru ve veřejné správě.

5

Na trhu od roku 1999

5
V roce 2004 jsme vyvinuli jedinečný vzdělávací portál
5
Nabízíme a vyvíjíme multijazykové a multimediální kurzy z širokého spektra oblastí
5
Disponujeme e-learningovými kurzy, využíváme technologii webinářů a školíme také prezenční nebo kombinovanou formou
5
ISO certifikace 9001:2008 Systém managementu kvality organizace pro poskytování vzdělávacích služeb s využíváním IT technologií
5
ISO certifikace 27001:2013 Systém managementu bezpečnosti informací pro poskytování vzdělávacích služeb s využíváním IT technologií