Místo pro personalisty s kreativním myšlením.

2020


Rok 2020 dává zabrat všem a změnám se bohužel nevyhlo ani setkání creative4HR, které muselo v tomto roce proběhnout online namísto prezenčního setkání. O čem setkání bylo a k jakým závěrům jsme společně s účastníky došli si přečtěte v rozhovoru s Tomášem Šimákem, moderátorem creative4HR 2020 a naším konzultantem pro lidské zdroje ve firmách.

O čem bylo druhé setkání creative4HR?

Naším původně plánovaným tématem byla adaptace zaměstnanců, plánování a realizace adaptačního procesu, klíčové aktivity, vedlejší efekty a vše co k adaptaci patří. Do hry ovšem vstoupila korona krize se svými opatřeními a my jsme tak museli změnit obsah i formu našeho setkání. Přenesli jsme se pomocí videokonferencí do online prostředí a v oblasti adaptace jsme se zaměřili právě na možnosti digitalizace klíčových elementů adaptačního procesu

Proč ses rozhodl pustit se právě do tohoto tématu?

Den co den se setkávám s personalisty a s problémy, které řeší. Právě personalisté bývají často klíčovými osobami v počáteční fázi integrace zaměstnanců do firmy. Zároveň fungují jako všudypřítomná podpora v dalších fázích adaptace. Kladl jsem si otázku, kdo je podporou personalistům… no a odpovědí může být právě setkání creative4HR!

Dalším důvodem je také stále sílící potřeba digitalizace ze strany firem nejen v rámci adaptace a v práci se zaměstnanci obecně. A jelikož Rentel na tomto poli působí již dvacet let, můžeme touto cestou firmám ukázat nejen bohaté zkušenosti, ale především online nástroje, které mohou proces digitalizace výrazně usnadnit.

Na čem stojí úspěšnost adaptačního procesu?

Jakýkoliv adaptační proces stojí na klíčových osobách, které generují klíčové aktivity na základě klíčových informací. Výběr a obsah informací, míra důslednosti daných aktivit a motivace klíčových osob je efektivně plnit, jsou hlavními faktory, určující úspěch adaptačního procesu. Ovšem na úplném počátku je jasně definovaný a všem srozumitelný cíl a účel, pro který adaptační proces vlastně nastavujeme.

Do jaké míry je možné digitalizovat adaptační proces?

Míra digitalizace je různá. Od částečného využití online nástrojů v určité fázi adaptace až po kompletní přenesení adaptačního procesu do virtuálního prostředí. Vždy samozřejmě v první řadě záleží na cílové skupině – tedy koho, na co a v jakém čase chceme adaptovat. Stále ovšem platí, že sebelepší online nástroj bude vždy „pouze“ nástrojem v rukách člověka a na to je třeba pamatovat, ať už je míra digitalizace jakákoli.

Je možné celý proces nějak urychlit?

Výraz „urychlit“ může v někom asociovat slovo „uspěchat“, což není v procesu adaptace úplně žádoucí. Spíše bych řekl, že můžeme výrazně eliminovat faktory, které celý proces brzdí. Identifikovat a změnit či odstranit hluboko zakořeněné „špatné“ návyky, které celý proces zpomalují a produkují u adaptovaných nováčku stejné chyby, kterých se vědomě či nevědomě dopouštějí ti, kteří je adaptačním procesem provádějí.

Minulé setkání bylo na téma náboru a firemní kultury. Souvisí nějak tato témata s adaptačním procesem?

Velmi úzce spolu souvisí. Jakmile nejsou náborové aktivity a následná adaptace tak říkajíc „šité jednou nití“, zákonitě se to dřív nebo později projeví negativně na obrazu firemní kultury celkově. A naopak, když pátráme po příčinách nežádoucích jevů firemní kultury, zakopaný pes bývá mnohdy u těchto počátečních procesů a u lidí, kteří je tvoří. Ta provázanost je zřetelná.

2019


V roce 2019 proběhlo první setkání creative4HR v Holešovicích na téma náboru a tvorby kariérních stránek. Spojili jsme zkušenosti (i všech účastníků) z HR a představili jsme si možnosti digitálního marketingu a komunikace k podpoře nejen náboru, ale také značky zaměstnavatele. Jsme moc rádi, že si účastníci odnesli doporučení, která mohli rovnou aplikovat do praxe (např. ohledně natáčení videí a typu obsahu, který je pro uchazeče zajámavý).

Nemohli jste se účastnit setkání, ale stejně vás téma náboru a image zaměstnavatele zajímá? Kontaktujte nás.