Umíme se domluvit – člověk s duševním onemocněním při jednání na úřadě – distanční

Způsob verbální i neverbální komunikace je často duševním onemocněním ovlivněn natolik, že komplikuje domluvu a znesnadňuje vyřízení požadovaných úředních záležitostí. Je vhodné, aby úředníci byli na tyto situace připraveni. Kurz poskytuje praktický vhled do problematiky komunikace s lidmi s duševním onemocněním, a to především s přihlédnutím ke specifickým situacím, které se v praxi na úřadech vyskytují. Zejména ozřejmuje specifika projevů vybraných duševních onemocnění a nastíní možné komunikační přístupy k těmto lidem. Zaměřuje se na zjišťování potřeb klienta jako prostředku k navázání vztahu a důležitost jeho sociálního okolí. Cílovou skupinou kurzu jsou úředníci územních samosprávných celků, vykonávající správní činnost v sociálních službách. Akreditace MV ČR č. AK/PV-442/2021

Cena: 740 Kč

Dotace: 1 den/8 hodin

Přístup do kurzu: 19 dnů

Autor: MUDR. Zuzana Foitová, PhDr. Václava Probstová, CSc., Petra Kubinová

Komunikace s veřejností a prezentace ve veřejném sektoru

Komunikace s veřejností a prezentace ve veřejném sektoru

Předmětem kurzu je osvojení si komunikačních dovedností v různých situacích. Kurz je zaměřen na umění verbální a neverbální komunikace, asertivní jednání, komunikaci při krizových událostech a dotýká se i pravidel etikety. Cena: 740 Kč Dotace: 1 den/3 hodiny Přístup...

BOZP – pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance ve školství

BOZP – pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance ve školství

Školství je oblast, kde je nezbytné řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) zaměstnanců a současně zajišťovat a řídit bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Tento kurz zahrnuje základní přehled a orientaci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při...

Úvod do kybernetické bezpečnosti

Úvod do kybernetické bezpečnosti

Kurz si klade za cíl uvést Vás do světa kyberprostoru a naučit základním pravidlům kybernetické bezpečnosti, srozumitelným jazykem poukázat na místa, kde se může skrývat nebezpečí a naznačit možná řešení, poukázat na potřebu volit vždy kombinaci různých zabezpečení...