Úvod do projektového řízení
Kurz se zaměřuje na základy projektového řízení a jeho aplikace do praxe. Cíl projektového řízení by měl být představován úspěšným projektem. Každý projekt má vždy zákládní rysy a to: předem stanovený cíl, časové omezení, rozpočet, inovace a přidaná hodnota a rizika. Pro zvýšení pravděpodobnosti úspěchu projektu využívá projektové řízení celou řadu metod, které představují ověřené a popsané postupy, řešící problémy návrhů a implementace projektu. Otázkou úspěšného projektového řízení se zabývá mnoho odborníků a manažerů i přesto do praxe vstupuje selhání lidského fakturu, který může způsobit odchýlení idei od realizace.   Autor: Mgr. Marek Velas