Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR

Cílem kurzu je seznámení s nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR (angl. General Data Protection Regulation.

Autor: JUDr. MgA. Michal Šalomoun, PhD.

Kurz je pod záštitou certifikační autority Tayllorcox.