Kybernetická bezpečnost

Kurz seznamuje se základními aspekty a zásadami kybernetické bezpečnosti, která nabývá na svém významu a již nyní platí za jeden z určujících aspektů bezpečnostního prostředí České republiky. Hlavním smyslem kybernetické bezpečnosti je ochrana prostředí k realizaci informačních práv člověka.

 

Autor: Bc. Jan Hanuš, Tomáš Kraus, DiS.