MS EXCEL 2013
Kurz umožní studujícímu pochopit podstatu tvorby tabulek a prokázat schopnost používat efektivně tabulkový procesor. Kurz je tématicky rozdělen do oblastí, které popisují práci s aplikací. Pracovní postupy jsou doplněny obrázky a výukovými videoukázkami. Každá kapitola je zakončena praktickým příkladem, aby bylo možné ověřit, zda studující problematiku pochopil a dokáže získané poznatky využít v praxi.

 

Autor: Ing. Bronislava Eršilová