Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR a dalších právních předpisů

Pojetí tohoto kurzu je převážně komparační. Jde o srovnání dosavadní právní úpravy obsažené v ZOOU a nově GDPR. Stranou nezůstává ani nová právní úprava obsažená v ZZOU, který je účinný od 24. 4. 2019, a který je určitým prováděcím předpisem ke GDPR. Kurz upozorňuje rovněž na specifická odvětví zpracování osobních údajů jako je např. oblast prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, zajišťování obranných a bezpečnostních zájmů České republiky a další.

Autor: JUDr. MgA. Michal Šalomoun, PhD.