KATALOG FIREMNÍCH KURZŮ

Řešte veškeré vzdělávání na jednom místě – jednoduše a s profesionály.

Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR a dalších právních předpisů

Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR a dalších právních předpisů

Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR

Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR

MS Excel 2013

MS Excel 2013

Timemanagement a stressmanagement

Timemanagement a stressmanagement

Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost

Stravou k aktivnímu životu

Stravou k aktivnímu životu

Asertivita

Asertivita

Zdravé Já

Zdravé Já

Zdravý životní styl

Zdravý životní styl

Základy společenského chování – byznys etiketa

Základy společenského chování – byznys etiketa

BOZP a PO – zaměstnanci

BOZP a PO – zaměstnanci

Český jazyk

Český jazyk

Školení řidičů referentských vozidel

Školení řidičů referentských vozidel

Zdravé cvičení v kanceláři

Zdravé cvičení v kanceláři

Hodnocení zaměstnanců – kurz pro hodnocené

Hodnocení zaměstnanců – kurz pro hodnocené

Hodnocení zaměstnanců – kurz pro hodnotitele

Hodnocení zaměstnanců – kurz pro hodnotitele

Týmová spolupráce

Týmová spolupráce

Vedení týmu

Vedení týmu

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti

Rozvoj kreativity při řešení problémů, sociální facilitace

Rozvoj kreativity při řešení problémů, sociální facilitace

Typologie osobnosti

Typologie osobnosti

Řízení změny a zvyšování osobní efektivity

Řízení změny a zvyšování osobní efektivity

Personální minimum

Personální minimum

Environmentální minimum

Environmentální minimum

Používání počítače a správa souborů

Používání počítače a správa souborů

Sebeřízení (principy sebeřízení a rozvoje)

Sebeřízení (principy sebeřízení a rozvoje)

Řešení problémů

Řešení problémů

Občanský zákoník 2014 – Úprava osob v NOZ

Občanský zákoník 2014 – Úprava osob v NOZ

Občanský zákoník 2014 – Absolutní majetková práva, právo rodinné a dědické

Občanský zákoník 2014 – Absolutní majetková práva, právo rodinné a dědické

Základy první pomoci

Základy první pomoci

MS Word 2013

MS Word 2013

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení

Zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb.

Zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb.

Občanský zákoník 2014 – Uzavírání smluv v praxi

Občanský zákoník 2014 – Uzavírání smluv v praxi

Interkulturní komunikace – s příslušníky vzdálených národů a kultur

Interkulturní komunikace – s příslušníky vzdálených národů a kultur

Interkulturní komunikace – blízké kultury (Rusko, Ukrajina, Arménie)

Interkulturní komunikace – blízké kultury (Rusko, Ukrajina, Arménie)

Komunikační a sebeprezentační dovednosti

Komunikační a sebeprezentační dovednosti

Vyjednávání a řešení konfliktů

Vyjednávání a řešení konfliktů

Intekulturní komunikace – úvod do problematiky

Intekulturní komunikace – úvod do problematiky

Nový občanský zákoník – úvod do problematiky

Nový občanský zákoník – úvod do problematiky

Živnostenský zákon

Živnostenský zákon

Školení interních lektorů

Školení interních lektorů

Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření

Ergonomie – Jak pracovat s lehkostí a bez bolesti

Ergonomie – Jak pracovat s lehkostí a bez bolesti

BOZP a PO – vedoucí zaměstnanci

BOZP a PO – vedoucí zaměstnanci

Jednání v krizových situacích

Jednání v krizových situacích