Občanský zákoník 2014 – Absolutní majetková práva, právo rodinné a dědické

Vymezení základní terminologie, která se v novém občanském zákoníku vyskytuje a přehled nových kodexů účinných od 1.1.2014. Seznámení s novými úpravami nabývání a převodu vlastnického práva, včetně přechodu na tzv. superficiální zásadu. Podrobněji se kurz zabývá úpravou věcných práv k cizím věcem (zejména pak novým institutem práva stavby, věcnými břemeny a zástavním právem). Nemalá část kurzu sleduje i problematiku rodinného a dědického práva. Jedná se především o institut manželství a z toho plynoucích manželských majetkových práv a změny charakteristické pro dědění ze zákona a ze závěti.

 

Autor: JUDr. Vladimíra Knoblochová