Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR a dalších právních předpisů

Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR

Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR Cílem kurzu je seznámení s nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES...
Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR a dalších právních předpisů

MS Excel 2013

MS EXCEL 2013 Kurz umožní studujícímu pochopit podstatu tvorby tabulek a prokázat schopnost používat efektivně tabulkový procesor. Kurz je tématicky rozdělen do oblastí, které popisují práci s aplikací. Pracovní postupy jsou doplněny obrázky a výukovými videoukázkami....
Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR a dalších právních předpisů

Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost Kurz seznamuje se základními aspekty a zásadami kybernetické bezpečnosti, která nabývá na svém významu a již nyní platí za jeden z určujících aspektů bezpečnostního prostředí České republiky. Hlavním smyslem kybernetické bezpečnosti je ochrana...
Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR a dalších právních předpisů

Český jazyk

Český jazyk Chcete si za všech okolností poradit se záludností českého jazyka? Chcete věnovat více pozornosti např. stylistice – slohu v úředních dopisech? I toto je cílem tohoto kurzu. Nabízíme Vám praktickou a přehlednou příručku, která pomůže studujícím upevnit a...