Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR

Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR

Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR Cílem kurzu je seznámení s nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES...
MS Excel 2013

MS Excel 2013

MS EXCEL 2013 Kurz umožní studujícímu pochopit podstatu tvorby tabulek a prokázat schopnost používat efektivně tabulkový procesor. Kurz je tématicky rozdělen do oblastí, které popisují práci s aplikací. Pracovní postupy jsou doplněny obrázky a výukovými videoukázkami....
Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost Kurz seznamuje se základními aspekty a zásadami kybernetické bezpečnosti, která nabývá na svém významu a již nyní platí za jeden z určujících aspektů bezpečnostního prostředí České republiky. Hlavním smyslem kybernetické bezpečnosti je ochrana...
Český jazyk

Český jazyk

Český jazyk Chcete si za všech okolností poradit se záludností českého jazyka? Chcete věnovat více pozornosti např. stylistice – slohu v úředních dopisech? I toto je cílem tohoto kurzu. Nabízíme Vám praktickou a přehlednou příručku, která pomůže studujícím upevnit a...