Školení řidičů referentských vozidel

Absolvování kurzu školení řidičů opravňuje k řízení služebních nebo privátních vozidel ke služebním účelům. Kurz školení řidičů je tvořen výkladem, autotesty a testy a odpovídá 4 hodinám prezenční výuky.

 

Autor: Ing. Albert Červenka