bozp a po – zaměstnanci
Kurz BOZP pro zaměstnance je koncipován jako základní kurz nebo periodický kurz BOZP pro zaměstnance. Obsahuje informace dle požadavků Zákoníku práce, jako jsou obecné povinnosti pracovníků a zaměstnavatelů s ohledem na bezpečnost práce, první pomoc a požární ochranu. Kurz je tvořen výkladem, návody a postupy, autotesty a testy a odpovídá 4 hodinám prezenční výuky. Součástí školení jsou obecné informace o rizicích možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců. Ostatní konkrétní informace o rizicích možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců na pracovišti jsou uvedeny v dokumentaci zaměstnavatele.

 

Autor: Mgr. Jana Navrátilová, Mgr. Milada Dittrichová