Základy první pomoci
Znalost první pomoci patří k základnímu vzdělání civilizovaného člověka. První minuty před příjezdem zdravotnické záchranné služby jsou často rozhodující, co se týká přežití pacienta. Základní postupy první pomoci jsou jednoduché a snadno zapamatovatelné. Kurz první pomoci je přehledně členěn do kapitol, které obsahují vždy základní principy daného stavu, jakým způsobem a proč je třeba postupovat. Materiál je doplněn velkým množstvím videí, která přiblíží nejčastější a nejzávažnější situace, se kterými se můžete setkat.

Autor: Mgr. Eva Bernatová;MUDr. Karel Štěpánek