BOZP a PO – VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI
Kurz BOZP pro vedoucí zaměstnance je koncipován jako základní kurz nebo periodický kurz BOZP pro pracovníky na úrovni vedoucích pracovníků, kteří jsou odpovědni za proškolování svých podřízených. Obsahuje informace dle požadavků Zákoníku práce, jako jsou obecné povinnosti pracovníků a zaměstnavatelů s ohledem na bezpečnost práce, první pomoc a požární ochranu. Kurz BOZP pro vedoucí je tvořen výkladem, návody a postupy, autotesty a testy a odpovídá 4 hodinám prezenční výuky. Součástí školení jsou obecné informace o rizicích možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců. Ostatní konkrétní informace o rizicích možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců na pracovišti jsou uvedeny v dokumentaci zaměstnavatele.

Autor: Mgr. Jana Navrátilová, Mgr. Milada Dittrichová