Interkulturní komunikace – s příslušníky vzdálených národů a kultur

Kurz se zaměřuje na specifika interkulturní komunikace s příslušníky vzdálených národů a kultur, kteří přicházejí do českého prostředí stále ve vyšším počtu zejména z arabských zemí, Japonska, Koreje a Vietnamu. Obsah kurzu je rozdělen do základních tezí – přehled o geopolitické situaci příslušných zemí, stručná charakteristika jednotlivých států, základní informace k jejich národním jazykům a písmům, představení sociokulturních aspektů, přehled informací o kultuře, národních zvyklostech a tradicích těchto zemí, seznámení s projevy a chováním jejich příslušníků v českém prostředí.

 

Autor: doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.