Timemanagement a stressmanagement

Timemanagement a stressmanagement

Timemanagement a stressmanagement Kurz poskytuje základní informace umožňující orientaci zaměstnanců v situacích, s nimiž se mohou setkat v pracovním i osobním životě, a připomíná zásady jejich úspěšného zvládnutí. Zejména v rámci těch pracovních činností, jejichž...
Timemanagement a stressmanagement

Asertivita

Asertivita Cílem kurzu je poskytnout návod k asertivnímu chování a jeho uplatnění v jednání s klientem. Uvádí rovněž působení asertivních technik ve slovním jednání.   Autor: Mgr. Monika Ambrožová OSNOVA KURZU KONTAKTUJTE NÁS DÁLE NABÍZÍME Timemanagement a...
Timemanagement a stressmanagement

Základy společenského chování – byznys etiketa

ZÁKLADY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ – BYZNYS ETIKETA Cílem kurzu Základy společenského chování je seznámit účastníky vzdělávacího programu se základními pravidly pro společenský, úřední a obchodní styk s lidmi a pomoci osvojit si takové jednání, které působí zcela...
Timemanagement a stressmanagement

Týmová spolupráce

Týmová spolupráce Cílem kurzu je přiblížit principy, základní charakteristiky a zákonitosti fungování týmu. Sílu a význam skupinového působení na jedince ukázaly psychologické a sociologické studie, které zdůraznily význam skupinové motivace na úkor motivace...
Timemanagement a stressmanagement

Vedení týmu

Vedení týmu Práce s lidmi je to nejsložitější, co si můžete ve svém životě vybrat. Originalita každého jednotlivce, jeho nastavené hodnoty a taktiky v projevech, to vše jsou složitosti mezilidského porozumění. Vezměte vedení jako výzvu a inspirující, povznášející a...