Týmová spolupráce

Cílem kurzu je přiblížit principy, základní charakteristiky a zákonitosti fungování týmu. Sílu a význam skupinového působení na jedince ukázaly psychologické a sociologické studie, které zdůraznily význam skupinové motivace na úkor motivace individuální.

 

Autor: PhDr. Lenka Kolajová