Interkulturní komunikace – blízké kultury (Rusko, Ukrajina, Arménie)

Kurz navazuje na modul s názvem Interkulturní komunikace – úvod do problematiky a je zaměřen na vedení interkulturního dialogu s příslušníky nám blízkých národů a kultur, pocházejícími z Ruska, Ukrajiny a Arménie. Jedním z cílů kurzu je i porozumění měnícím se životním a pracovním podmínkám v domácím i cizojazyčném prostředí, adaptovat se na ně a také správně chápat vztahy mezi lidmi blízkých národů a pochopit odlišné společenské konvence, zvyky a tradice.

 

Autor: doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.