Nové kurzy měkkých dovedností

Budování vztahů 

Kurz seznámí účastníky s tématy, jak ocenit druhého člověka, jak posílit schopnost přijímat/dávat pochvalu i kritiku. Vysvětluje základ zdravé sebedůvěry a sebevědomí. Kurz nabízí test – Máte dostatek sebedůvěry? V závěru jsou rozebrány formy a typy pochvaly.

Autor kurzu: Mgr. Monika Ambrožová

 

Time Management – Jak si naplánovat den

Kurz seznámí účastníky s tím, jak si rozvrhnout práci během dne, aby bylo více času na důležité úkoly, jak přestat ztrácet čas nepodstatnými činnostmi, jak zjednodušit práci, díky promyšlenější organizaci. Cílem kurzu je pochopit příčiny i následky odkládání, naučit se techniky a strategie – jak s odkládáním bojovat. V kurzu si lze provést test – Využíváte rozumně svůj čas?

Autor kurzu: Mgr. Monika Ambrožová

 

Time Management – Jak vyhrát nad prokrastinací

Kurz vysvětluje, kdy je odkládání úkolů skutečný problém. V kurzu se studující seznámí s různými technikami a strategiemi, jak s odkládáním bojovat. Cílem je pochopit příčiny i následky odkládání, zjistit, jestli je chronické odkládání i váš osobní problém. V kurzu si lze provést test – Odkládání věcí na později.

Autor kurzu: Mgr. Monika Ambrožová

 

Time Management – Jak neztrácet čas

Kurz studující seznámí s největšími zloději času a jak s nimi bojovat.  V kurzu si lze provést test – Poznejte své zloděje času. Dále jsou zde uvedeny různé tipy pro e-maily, telefony, internet nebo postup jak si udržovat pracovní stůl v pořádku, které dokumenty lze vyhodit, které je nutno vyřídit hned a které lze předat dál.

Autor kurzu: Mgr. Monika Ambrožová

 

Time Management – Jak říkat ne bez pocitu viny

Cílem kurzu je vysvětlit zásady zdvořilého odmítnutí, popsat konkrétní techniky odmítání, naučit se používat min. jednu konkrétní techniku, když potřebujete říci NE. V kurzu si lze provést test – Jaké máte sebevědomí? Dále jsou zde popsány 3 pilíře odmítání, ztráty, o co můžeme přijít, zisky + co můžeme získat.

Autor kurzu: Mgr. Monika Ambrožová

Česky bez chyb – stručný přehled českého pravopisu

Česky bez chyb – stručný přehled českého pravopisu

Cílem kurzu je zopakovat si stručně a přehledně nejčastěji se opakující problémy v pravopise českého jazyka, abychom si s nimi uměli lehce poradit. Pro některé to bude jen malé opakování, pro jiného hlubší osvěžení školních znalostí. Cena: 740 Kč Dotace: 1 den Přístup...

Spánek

Spánek

Zamyslíme se nad tím, proč je spánek pro naše fungování nezbytný. V kurzu se dozvíte, jaké jsou hlavní zásady zdravého spánku. Jak působí káva, alkohol na spánek a jaké jsou vhodné čaje pro podporu spánku. Jak funguje organismus po požití sladkosti, nebo proč omezit...

Vědomé vedení I. – Když se řekne lídr

Vědomé vedení I. – Když se řekne lídr

Cílem kurzu je seznámit studujícího se základními aspekty smýšlení, chování a jednání lídra. Kurz není určený primárně vedoucím pracovníkům. Jde o to nasměrovat uvažování studujícího takovým směrem, aby v sobě probudil vlastnosti lídra i bez týmu podřízených kolegů....

Vědomé vedení II. – Vědomě a autenticky

Vědomé vedení II. – Vědomě a autenticky

Kurz je zaměřený na prohloubení znalostí o jednání a chování lídra směrem ke svému okolí v pracovním i nepracovním životě. Zároveň poskytuje studujícímu řadu praktických cvičení., jak si osvojit techniky vědomého vedení a jak je aplikovat do praxe. Cílovou skupinou...

Vědomé vedení III. – Manažer nebo lídr

Vědomé vedení III. – Manažer nebo lídr

Kurz se zabývá základními rozdíly mezi lídrem a manažerem. Přibližuje studujícímu odlišnosti práce a přístupu lídra a manažera směrem k sobě i ke svému okolí. Poukazuje na společné či protichůdné kompetence obou rolí a jejich správnou aplikaci do pracovního procesu....

Tvorba popisů procesů

Tvorba popisů procesů

Kurz je určen vedoucím pracovníkům, interním trenérům, ale i řadovým pracovníkům. Jeho cílem je přiblížit studujícímu důležitost správně definovaných pracovních postupů s ohledem na efektivitu práce, míru chybovosti ale i jednotnou komunikaci napříč organizací....