EMOCE NA DLANI V ROCE 2019

Vážení partneři ve vzdělávání,

na rok 2019 jsme pro Vás připravili něco úplně nového. Zajímáte-li se o téma emocí a jejich zvládání v práci i v životě obecně, naše série kombinovaných kurzů s Monikou Ambrožovou Vás jistě zaujme!

Všichni prožíváme 4 roční období

Prožíváme různé emoce

Připravili jsme pro Vás 4 kombinované kurzy

E-learning o emocích je jiný…

Nechte se překvapit poslechem rozhovoru lektorky s jejím hostem na téma emoce, která Vás zajímá. Můžete jen poslouchat. Můžete poslouchat a číst. Přemýšlet o sobě samém. Zapisujte si dotazy a přispějte s nimi do diskuze na prezenční části.

Co se bude během workshopů dít? 

Budeme diskutovat, vyměňovat si zkušenosti, vytvoříme tipy a doporučení vycházející z diskuzí, ujasníme si způsoby zvládání konkrétních emocí, definujeme důvody nespokojenosti lidí na pracovišti, řekneme si, jak můžeme pomoci lidem, aby zvládali své emoce.

JARO – Radost

jak probouzet/pěstovat pocity štěstí na pracovišti?

Štěstí a radost v práci? Co způsobuje radost v práci a z práce? Co jí brání? Jak ji můžeme vytvářet? Jak vypadá šťastný úřad a šťastný úředník? Co znamená spokojený tým = je to cesta dlážděná drobnými radostmi…(pochvala, humor a úspěch).

LÉTO – Hněv a vztek

jak zvládat rozbouřené emoce

Co je to hněv? Proč se lidé v práci zlobí (jaké jsou spouštěče)? Hněv jako začátek nepřátelství. Strategie zvládání hněvu a zlosti. Efekt sněhové koule. Konflikty a jejich řešení.

PODZIM – Strach

proč se bojíme a co s tím?

Co je to strach? Co způsobuje strach na pracovišti? Čeho se lidé bojí? Jaké jsou důsledky strachu? Jak zmírnit svůj strach? Jak pomoci ostatním, aby se nebáli?

Povídání o chybách, o kritice, která zraňuje a lidské zranitelnosti.

ZIMA – Agrese a komunikace

jak pracovat s agresí

Co je to agrese? Proč je člověk agresivní? Jak se projevuje agrese v komunikaci? Úskalí skryté agrese. Různé podoby autoagrese. Jak jednat s agresivním člověkem. Jak zpracovat svou vlastní agresi. Jsem oběť nebo tvůrce? Sebedůvěra a agrese.

Povídání o sebedůvěře, sebepřijetí a schopnosti zvládat své vlastní emoce

Chcete se dozvědět více informací?

Česky bez chyb – stručný přehled českého pravopisu

Česky bez chyb – stručný přehled českého pravopisu

Cílem kurzu je zopakovat si stručně a přehledně nejčastěji se opakující problémy v pravopise českého jazyka, abychom si s nimi uměli lehce poradit. Pro některé to bude jen malé opakování, pro jiného hlubší osvěžení školních znalostí. Cena: 740 Kč Dotace: 1 den Přístup...

Spánek

Spánek

Zamyslíme se nad tím, proč je spánek pro naše fungování nezbytný. V kurzu se dozvíte, jaké jsou hlavní zásady zdravého spánku. Jak působí káva, alkohol na spánek a jaké jsou vhodné čaje pro podporu spánku. Jak funguje organismus po požití sladkosti, nebo proč omezit...

Vědomé vedení I. – Když se řekne lídr

Vědomé vedení I. – Když se řekne lídr

Cílem kurzu je seznámit studujícího se základními aspekty smýšlení, chování a jednání lídra. Kurz není určený primárně vedoucím pracovníkům. Jde o to nasměrovat uvažování studujícího takovým směrem, aby v sobě probudil vlastnosti lídra i bez týmu podřízených kolegů....

Vědomé vedení II. – Vědomě a autenticky

Vědomé vedení II. – Vědomě a autenticky

Kurz je zaměřený na prohloubení znalostí o jednání a chování lídra směrem ke svému okolí v pracovním i nepracovním životě. Zároveň poskytuje studujícímu řadu praktických cvičení., jak si osvojit techniky vědomého vedení a jak je aplikovat do praxe. Cílovou skupinou...

Vědomé vedení III. – Manažer nebo lídr

Vědomé vedení III. – Manažer nebo lídr

Kurz se zabývá základními rozdíly mezi lídrem a manažerem. Přibližuje studujícímu odlišnosti práce a přístupu lídra a manažera směrem k sobě i ke svému okolí. Poukazuje na společné či protichůdné kompetence obou rolí a jejich správnou aplikaci do pracovního procesu....

Tvorba popisů procesů

Tvorba popisů procesů

Kurz je určen vedoucím pracovníkům, interním trenérům, ale i řadovým pracovníkům. Jeho cílem je přiblížit studujícímu důležitost správně definovaných pracovních postupů s ohledem na efektivitu práce, míru chybovosti ale i jednotnou komunikaci napříč organizací....