Český jazyk

Chcete si za všech okolností poradit se záludností českého jazyka? Chcete věnovat více pozornosti např. stylistice – slohu v úředních dopisech? I toto je cílem tohoto kurzu. Nabízíme Vám praktickou a přehlednou příručku, která pomůže studujícím upevnit a procvičit pravidla českého pravopisu a získat jistotu v psaném projevu. Každý jev je vysvětlen po stránce teoretické a následně jsou zařazena praktická cvičení, pro ověření získané znalosti.

Autor: PhDr. Helena Confortiová