Zdravý životní styl

Modulární e-learningový kurz, který obsahuje e-learningové moduly: Zdravé já, Ergonomie – pracujte s lehkostí a bez bolesti, Stravou k aktivnímu životu a Soubor motivačních videokurzů Zdravé cvičení v kanceláři. Cílem kurzu je rozvoj motivace ke zdravému životnímu stylu – aktivní podpora zdraví, pracovní výkonnosti a osobní spokojenosti zaměstnanců. Účastníci kurzů získají návody, jak kompenzovat každodenní pracovní stres a dopady sedavého způsobu zaměstnání.

Kurz je součástí programu Zdravá firma.

Lze objednat i samostatně.

Autor: Mgr. Monika Ambrožová, Kristýna Báčová, DiS., PaedDr. Vladana Botlíková, CSc.