Změna hesla

Pracovník má možnost si své přiděleného heslo změnit bez omezení.

1 Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu „Nastavení“

V záložce „Nastavení uživatele“ stiskněte tlačítko „Změna hesla“

3 Následně vyplňte formulář

4 Na závěr stiskněte tlačítko „Změnit heslo“

* Tato pole jsou povinná