Terminologie (Objednávky)

1 Nová objednávka

V tomto pohledu vytváříte zcela novou objednávku (viz. postup výše).

2 Nové

Zde jsou uloženy objednávky, které jste si vytvořili, uložili, ale dále s nimi nepracovali, tzn. neschválili jste je, neodstranili atd.

3 Ke schválení

V tomto pohledu se Vám zobrazují objednávky, které vytvořil např. vedoucí pracovník (na základě oprávnění), a předal Vám ji ke schválení.

4 Rentel – přijaté

Objednávky v tomto pohledu jsou již evidované v našem systému, které můžete před zahájením testování stornovat

5 Rentel – zpracované

Zde se Vám zobrazují objednávky, které již proběhly.

6 Schválené

V tomto pohledu se Vám zobrazují objednávky na Vaše vlastní kurzy, které jste si vytvořili a následně schválili

7 Zamítnuté

Tento pohled znázorňuje objednávky, které jste zamítli. Jedná se o objednávky Rentel i vlastních kurzů.

8 Nová objednávka (vlastní)

Jedná se o specifickou funkcionalitu, kde má pracovník možnost sám se objednávat na kurzy, které mu následně schválí/zamítne pověřený pracovník.

9 Stornované

V tomto pohledu jsou uložené všechny objednávky, které byly stornovány.