Rozesílání přihlašovacích údajů Personalistou

Personalista v rámci aplikace může pracovníkovi vygenerovat nové přihlašovací údaje.

Tato funkcionalita se využívá v případě ztráty již přidělených přihlašovacích údajů nebo vygenerování nových přihlašovacích údajů novému pracovníkovi.

1 Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu „Nastavení“

 

2 V záložce „Organizace“ zvolte „Organizační struktura“ a následně klikněte na tlačítko „Rozeslání informačního e-mailu“

 

3 Do formuláře následně doplňte:

„Předmět e-mailu“ *, popřípadě můžete doplnit i text s interními informacemi

– označte „Vygenerovat a zaslat nové heslo“

– dále můžete zaškrtnout, zda se pracovníkovi zobrazit odkaz na vzdělávací portál

– a nakonec vyberte ze seznamu pracovníka/ky*, kterému/kterým si přejete přihlašovací údaje zaslat

Pozn. U pracovníků, kteří nemají na kartě vyplněnou e-mailovou adresu nelze odeslat přihlašovací údaje!

* Tato pole jsou povinná

Na závěr stiskněte tlačítko „Rozeslat“

5 Následně budou pracovníkovi cca do 30 ti minut odeslány přihlašovací údaje na Vámi vybranou e-mailovou adresu