Nastavení upozornění na plnění zákonných povinností (typicky BOZP, ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ REFERENTŮ, ..)

Tato funkcionalita umožňuje personalistům nastavit upozornění na opakovaná zákonná školení.

Nastavení této funkcionality se skládá z 2 kroků:

  1. Nastavení kategorií zákonných povinností a kurzů, kterými je konkrétní kategorie zákonných povinností splněna
  2. Nastavení konkrétního upozornění u konkrétních pracovníků

 

Zákonné povinnosti obecné nastavení funkcionality

 

I. Modul Zákonné povinnosti

Nastavení kategorií zákonných povinností a kurzů, kterými je konkrétní kategorie zákonných povinností splněna.

Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu Zákonné povinnosti“

2 Klikněte na záložku „Přehledy“ a zvolte „Kategorie zákonných povinností“

 

3 Následně prostřednictvím tlačítka „Nová kategorie“ vytvořte novou kategorii a klikněte na tlačítko „Uložit a zavřít“

 

 

Po vytvoření kategorií je nutné je přiřadit ke kurzům, jejichž absolvováním je splněna zákonná povinnost.

II. Modul Personalista

1 Přejděte do aplikace přejděte do modulu Personalista“

2 V záložce „Přehledy“ zvolte „Kurzy“

3 Vyberte kurz a rozklikněte ho

Prostřednictvím tlačítka „Upravit“ doplňte kategorii zákonné povinnosti ze seznamu a potvrďte tlačítkem „Uložit a zavřít“

Zavedení zaměstnance do evidence zákonných povinností a nastavení upozornění na příští splnění zákonné povinnosti pro zaměstnance

Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu „Zákonné povinnosti“

V záložce „Přehledy“zvolte „Organizační struktura“

Vyberte konkrétního pracovníka a otevřete jeho kartu

4 Klikněte na tlačítko „Zákonné povinnosti“ a zobrazí se Vám seznam již nadefinovaných upozornění na zákonné povinnosti, které klepnutím, lze otevřít, upravit případně smazat. Pro zadání nového upozornění zvolte „Nová zákonná povinnost“

5 Ve formuláři vyberte kategorii zákonné povinnosti, zadejte datum posledního absolvování, interval opakování zákonné povinnosti v měsících. Pokud chcete zasílat systémový e-mail upozornění na budoucí splnění zákonné povinnosti, zaškrtněte „Odeslat upozornění – Ano“. V organizační struktuře kliknutím vyberte osoby, které mají být upozorněny systémovým e-mailem a zadejte kolik dnů před požadovaným termínem splnění.

Po vyplnění formuláře stiskněte tlačítko „Uložit a zavřít“

Zobrazení evidovaných zákonných povinností

1 Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu „Zákonné povinnosti“

2 V záložce „Přehledy“ zvolte „Pracovníci – zákonné povinnosti“ 

V rámci zobrazených dat se zobrazí pro zaměstnance typ zákonné povinnosti, kdy byla naposledy splněna a termín, do kdy má být splněna příště. Zobrazení lze třídit vzestupně nebo sestupně podle jednotlivých sloupců.

3 Prostřednictvím tlačítka „Export“ lze data vyexportovat do souboru typu excel

 

Výstupní sestavy zákonných povinností

 

I. Sestava Pracovníci – zákonné povinnosti

1 Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu „Zákonné povinnosti“

2 V záložce „Sestavy“ zvolte „Pracovníci – zákonné povinnosti“. Můžete vybrat celou organizaci, organizační jednotku nebo jednotlivce. Poté klepněte na tlačítko „Vytvořit“

3 Následně se Vám zobrazí seznam pracovníků s typem zákonné povinnosti, jejím posledním splněním a termínem, do kdy má být v budoucnu splněna. Daný seznam lze exportovat do formátu .xls prostřednictvím tlačítka „Export“

 

II. Sestava Zákonné povinnosti

V rámci této sestavy lze filtrovat podle data posledního absolvování nebo podle data příštího termínu.

1 Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu „Zákonné povinnosti“

2 V záložce „Sestavy“ zvolte „Zákonné povinnosti“. Vyberte, zda chcete data filtrovat podle data posledního absolvování (sestava absolvovaných zákonných povinností) nebo podle data příštího termínu (sestava budoucích zákonných povinností) a zadejte období od-do, které chcete zobrazit. Pokud chcete zobrazit i nesplněné zákonné povinnosti zaškrtněte „Zobrazit včetně zákonných povinností bez data absolvování“. Vyberte celou organizaci, organizační jednotku nebo jednotlivce, pro které sestavu vytvořit, poté klepněte na tlačítko „Vytvořit“

3 V rámci zobrazených dat se zobrazí pro zaměstnance typ zákonné povinnosti, kdy byla naposledy splněna a termín, do kdy má být splněna příště. Zobrazení lze třídit vzestupně nebo sestupně podle jednotlivých sloupců a také zobrazená data vyexportovat do souboru typu excel klepnutím na tlačítko Export

* Tato pole jsou povinná