eGovernment pro úředníky

V průběhu roku 2018 jsme pro úředníky územních samosprávných celků inovovali sedm žádaných e-learningových kurzů z oblasti eGovernmentu. Autoři kurzů pojali inovaci a aktualizaci velmi zodpovědně a precizně. Cílem byl co největší užitek pro studující.

A to se podařilo. Požádali jsme Ministerstvo vnitra o udělení akreditací pro jednotlivé kurzy. Byli jsme úspěšní. A nyní Vám nabízíme jednodenní akreditované kurzy z různých oblastí. Podívejte se na anotace a popisy kurzů. Vyberte si kurz, který Vám nejlépe vyhovuje svým obsahem a neváhejte se přihlásit.

Využijte naši e-learningovou formu – studium si rozložíte dle Vašich možností, vyzkoušíte systém cvičných testů, v případě nejasnosti či otázky položíte dotaz na autora kurzu. Užijte si studium a nezapomeňte si vytisknout osvědčení.

Vyberte si kurz

a kliknutím si zjistěte více informací

Administrativní a informační bezpečnost

Seznámíte se s legislativní úpravou problematiky ochrany dat a informací v oblasti administrativní bezpečnosti a všemi složkami ochrany informací a dat, tzn., režimovou, komunikační, personální, technickou a fyzickou bezpečností a rovněž pochopíte nutnost jejich komplexního využití v zajištění administrativní bezpečnosti úřadu. Rámcově se rovněž dotkneme problematiky ochrany osobních údajů a rozdílu mezi osobními a citlivými údaji.

Praktické využití kontaktních míst veřejné správy (Czech POINT)

Kurz přináší základní informace k provozu Czech POINTu jako kontaktního místa veřejné správy, které umožňuje komunikaci mezi občanem a státem. Apeluje na vzájemné propojení a zrychlení služby občanům, např. při získávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy. Současně nabízí přehled opatření k ochraně citlivých informací a osobních údajů, které se v rámci práce systému Czech POINT objevují. Podrobně pak informuje o široké agendě nabízené Czech POINTy, jako jsou výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku apod. Seznámíte se i s dalšími službami Czech POINTu – informačním systémem datových schránek. Kurz vysvětluje pojmy konverze dokumentů, úschovna, základní registry a výpisy z veřejných rejstříků.

Autorizovaná konverze dokumentů, vidimace a legalizace

Obsahem kurzu je základní právní problematika elektronizace dokumentů, vidimace a legalizace včetně souvisejících právních předpisů a seznámení se se základními pojmy a správními postupy s formulářem systému Czech POINT, dle kterého se autorizovaná konverze provádí a správními postupy v oblasti vidimace a legalizace.

Elektronizace komunikace úředníků územně samosprávných celků

Seznámíte se s možnostmi využívání nejběžnějších elektronických komunikačních nástrojů a s jejich využitím v praxi a prezentaci úřadu. Jádrem studované problematiky je práce s těmito prostředky při výkonu správních činností. Zcela logicky je pak kurz zaměřen na vytváření digitálních dokumentů a jejich přenos prostřednictvím datových schránek a e-mailů.

Při studiu v kurzu poznáte formální komunikaci při správních činnostech, budete ale informováni i o možnostech neformální komunikace s klienty formou bezplatného telefonování či chatování na internetu a seznámí se s principem a využíváním programů, sloužících k tomuto způsobu komunikace. Osvojíte si znalosti o fenoménu současné doby – sociálních sítích. Seznámíte se se základními možnostmi jejich využití, ale i nebezpečím, které s sebou nesou především z hlediska ochrany soukromí a dat.

Informační systémy veřejné správy a kontaktní místa veřejné správy

Seznámíte se s pojmem informační systém veřejné správy a s právními předpisy, které upravují tuto problematiku. Po absolvování kurzu budete vědět, kdo je správce infomačního systému veřejné správy (dále jen „ISVS“), kdo je provozovatel a co jsou výstupy, výpisy a ověřené výpisy z ISVS. V neposlední řadě se rovněž dozvíte, jaké jsou povinnosti obce ve vztahu k ISVS.

V kurzu dochází k vysvětlení pojmů referenční rozhraní, atestace a akreditace a zákonitosti jejich postupu a vydávání ověřených výstupů.

Komunikace s elektronickou veřejnou správou a informační gramotnost

Získáte povědomí o informační gramotnosti, o informační společnosti a státní informační politice (její cíle, přínosy a nástroje) a jaké jsou hlavní informační zdroje ve veřejné správě. Osvojíte si způsob, jak informace, týkající se veřejné správy vyhledávat a jak hodnotit jejich spolehlivost a relevanci. Seznámíte se s elektronickými informačními zdroji a uděláte si představu o tom, jak funguje Internet a jaké služby nám ve vztahu k veřejné správě nabízí. Kurz se soustředí na aktivity, které jsou každodenně spojené s informačními zdroji, s prací na Internetu, e-mailem a sociálními sítěmi.

Pojmosloví a stávající legislativa eGovernmentu

Seznámíte se se základními pojmy, vizemi a legislativním rámcem eGovernmentu v České republice. Kurz Vás provede obecnou právní úpravou a strategickým rámcem elektronizace veřejné správy u nás i ve světě a rovněž s výhledy dalšího postupu elektronizace v ČR. Kurz je protkán praktickými zkušenostmi se zaváděním jednotlivých institutů.