Vytváření sestavy – Pracovníci

V rámci této sestavy můžete k určitému datu zobrazit seznam pracovníků.

Daný seznam lze exportovat do excel tabulky, kde s ním můžete dále pracovat podle svých potřeb.

1 Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu „Personalista“

V záložce „Sestavy“ zvolte „Pracovníci“

 Následně vyplňte formulář a stiskněte tlačítko „Vytvořit“

Následně se Vám zobrazí seznam k Vámi zvolenému datu, který si můžete stáhnout ve formátu .xls pomocí tlačítka „Export“

 

* Tato pole jsou povinná