Postup pro stornování objednávky na vlastní kurzy

Objednávky na kurzy vlastní může kdykoliv odstranit odpovědný pracovník na základě přiděleného oprávnění „Odstraňování objednávek a návštěv“.

1 Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu „Personalista“

2 V záložce objednávky vyberte kategorii „Schválené“

3 Vyberte si objednávku, kterou si přejete stornovat

4 Po rozkliknutí objednávky se Vám zobrazí jména přihlášených účastníků

5 Nyní můžete odstranit celou objednávku nebo pouze konkrétní pracovníky

Odstranění celé objednávky

 

Odstranění konkrétního pracovníka

Pozn. Odstranit konkrétní kurz u pracovníka můžete také v pohledu „Návštěvy v kurzech“ v kartě konkrétního pracovníka