Práce s kalendářem kurzů

Tato funkcionalita umožňuje účastníkům přihlásit se na kurz, který probíhá např. prezenční formou (je nutné, aby měl účastník přidělené oprávnění pro vytváření objednávek vlastních). V kalendáři kurzů má také celkový přehled o všech připravovaných kurzech a seminářích, které budou na pracovišti probíhat.

Pro zobrazení vlastních kurzů v kalendáři kurzů jsou potřebné následující kroky.

Vytvoření učebny

1 Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu „Personalista“

V záložce „Přehledy“ zvolte „Učebny“

Pomocí tlačítka „Nová učebna“ vyplníte název a danou kapacitu, kterou následně uložíte tlačítkem „Uložit a zavřít“

Přiřazení učebny k danému kurzu a vytvoření termínu

1 Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu „Personalista“

2 V záložce „Přehledy“ zvolte „Kurzy“

Vyberte konkrétní kurz

Pomocí tlačítka „Nový termín“ doplníte datum zahájení a ukončení kurzu a přiřadíte Vámi vytvořenou učebnu

5 Po vyplnění formuláře stiskněte tlačítko „Uložit a zavřít“

6 Na kartě kurzu se Vám nyní zobrazí vytvořený termín s připojenou učebnou

7 Daný kurz se nám zobrazí spolu s vytvořeným termínem také v záložce „Kalendář kurzů“ v pohledu „Kurzy ostatní“

8 V rámci konkrétního termínu u daného kurzu si lze vytisknout i „Prezenční listinu“, kde se Vám zobrazí seznam pracovníků, jejichž objednávka byla schválená

 

* Tato pole jsou povinná