Nastavení aplikace

V tomto pohledu lze spravovat základní parametry pro práci s aplikací

1 Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu „Nastavení“

2 Ze záložek zvolte „Nastavení aplikace“, a pokud budete chtít provádět úpravy, stiskněte tlačítko „Upravit“

3 Možné typy úprav:

 • Základní údaje

– V případě požadavku na změnu kontaktujte prosím společnost RENTEL a.s.

 • Odesílání e-mailů

– Zde si můžete nastavit e-mailovou adresu osoby, která je odpovědná za správu aplikací, tzv. administrátora aplikace. Tato e-mailová adrese se bude pracovníkům zobrazovat na jejich profilu po přihlášení do vzdělávacího portálu.

 •  Poskytovatel lékařské péče

– V případě využívání modulu „Zákonné povinnosti“ je dobré přednastavit si svého poskytovatele.

 • eDokument – Typy dokumentů

– V tomto pohledu lze nastavit příslušné dokumenty, které budou prostřednictvím aplikace eDokument publikovány.

– Názvy je možné volit individuálně, podle zvyklostí a terminologie úřadu/uživatele:

Směrnice

Vyhlášky

Oběžníky

Zákony

Porady

 • ePersonalista – Kategorie kurzů

– Zde máte možnost si nastavit kategorie vzdělávání, které využíváte. Tyto kategorie se přenášejí do aplikace ePersonalista do pohledů kurzů, návštěv a vzdělávacích plánů.

ePersonalista – Hodnotící anketa

 • Zde si můžete zaškrtnout, zda si přejete odesílat anketu k hodnocení kurzů, lektorů či poskytovatele. (Samotná hodnotící anketa se tvoří v aplikaci eAnketa)

ePersonalista – VV

 • V tomto pohledu nastavujete odborné moduly pro Vstupní vzdělávání dle zákona 312/2002 Sb.

ePersonalista – VVU

 • V tomto pohledu nastavujete odborné moduly pro Vzdělávání vedoucích úředníků dle zákona 312/2002 Sb.

ePersonalista – ZOZ

 • V tomto pohledu nastavujete odborné moduly pro Zvláštní odbornou způsobilost dle zákona 312/2002 Sb.

ePersonalista – Upozornění

 • Zde si můžete nastavit kategorie upozornění, které se přenášejí do aplikace ePersonalista, a odkud můžete dané upozornění publikovat na pracovníky

ePersonalista – Vzdělávání

 • Zde si můžete nastavit kategorie vzdělávání pracovníků, které se následně projeví do karty pracovníka v aplikaci ePersonalista