Evidence návštěv v jednotlivých kurzech

Návštěvy v kurzech můžete evidovat prostřednictvím procesu objednávek (týká se RENTEL kurzů) nebo jednotlivé návštěvy můžete zadávat přímo u konkrétního pracovníka.

!Pokud zadáte e-learningový kurz od naší společnosti prostřednictvím této funkcionality, daná návštěva se nespáruje se systémem a danému pracovníkovi nebude v kurzu zpřístupněný závěrečný test!

 

1 Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu „Personalista“

V záložce „Přehledy“ zvolte „Pracovníci“ a stiskněte tlačítko „Návštěvy v kurzech“, a poté stiskněte tlačítko „Založit návštěvu v kurzu“

3  Nyní se můžete vybrat kurz ze seznamu (pokud jste si ho vložili do svého katalogu kurzů) nebo rovnou stiskněte tlačítko „Pokračovat“

Varianta 1 – výběr kurzu ze seznamu – zde už máte předvyplněná pole, stačí doplnit kategorii vzdělávacího plánu, datum zahájení a ukončení a v kolonce stav, zda absolvoval či nikoliv. Dále máte možnost nahrát osvědčení o absolvování daného kurzu.

Varianta 2 – vložení nové návštěvy – zde je potřebné, abyste doplnili všechna pole

 

 * Tato pole jsou povinná