Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – Oblast při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu

Cílem kurzu je porozumět a pochopit základní souvislosti nejdůležitějšího nástroje ve veřejné správě tj. finanční řízení územních samosprávných celků a jeho přezkumu hospodaření. Vysvětlit problematiku nejen v oblasti rozpočtu územně samosprávného celku, ale i rozpočtového procesu včetně související dokumentace, přípravou rozpočtu, rozpočtovém provizoriu, sestavení, projednání a schválení rozpočtu jako celku. Ročnímu rozpočtu předchází strategické plánování, tak se zaměříme i na problematiku střednědobého výhledu rozpočtu územně samosprávného celku. Dozvíte se o rozpočtování a hospodaření ÚSC v jednom rozpočtovém období. Zpětnou vazbou a kontrolou hospodaření je přezkum hospodaření územně samosprávného celku. V kurzu se také dozvíte o finanční kontrole, která je nedílnou součástí rozpočtového roku. Výslednou fází ročního procesu hospodaření je závěrečný účet. Kurz má být užitečnou pomůckou, aby se úředník zorientoval prostřednictvím praktických rad, příkladů formou otázek a odpovědí. Nalezne zde pro osvojení také aktuální legislativu a získal tak znalosti, jak se vyvarovat častých pochybení v této oblasti. Akreditace MV ČR č. AK/VEPO-1/2021

Cena: 1 360 Kč

Dotace: 1 den/8 hodin

Přístup do kurzu: 19 dnů

Autor: Ing. Marcela Hélová

Bezplatná právní pomoc v českém právním řádu – praktický průvodce

Bezplatná právní pomoc v českém právním řádu – praktický průvodce

Cílem tohoto kurzu je seznámit cílovou skupinu (úředníci územních samosprávných celků, vykonávající správní činnost v sociálních službách) s platnou a účinnou právní úpravou vztahující se k bezplatné právní pomoci (dále souhrnně též „BPP“) v České republice. Poskytne...

Rozhovor s autorkou: Mgr. Andrea Kovářová

Rozhovor s autorkou: Mgr. Andrea Kovářová

Mgr. Andrea Kovářová vystudovala magisterský obor Veřejná správa na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Má více než dvacetiletou praxi ve veřejné správě u územních samosprávných celků a v současnosti pracuje jako tajemnice městského úřadu s rozšířenou...

Dobrá imunita – co pro ni můžeme sami udělat?

Dobrá imunita – co pro ni můžeme sami udělat?

V kurzu získáte cenné informace k posílení imunity. Jak podpořit své zdraví respektováním rytmu ročních dob i dne a přírodní péčí o tělo bez chemie. Naučíte se vypěstovat si vlastní multivitaminy klíčením semínek. Dozvíte se jaké bylinky, plody a koření jsou vhodné...

Česky bez chyb – stručný přehled českého pravopisu

Česky bez chyb – stručný přehled českého pravopisu

Cílem kurzu je zopakovat si stručně a přehledně nejčastěji se opakující problémy v pravopise českého jazyka, abychom si s nimi uměli lehce poradit. Pro některé to bude jen malé opakování, pro jiného hlubší osvěžení školních znalostí. Cena: 740 Kč Dotace: 1 den Přístup...

Spánek

Spánek

Zamyslíme se nad tím, proč je spánek pro naše fungování nezbytný. V kurzu se dozvíte, jaké jsou hlavní zásady zdravého spánku. Jak působí káva, alkohol na spánek a jaké jsou vhodné čaje pro podporu spánku. Jak funguje organismus po požití sladkosti, nebo proč omezit...