Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – Oblast při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu

Cílem kurzu je porozumět a pochopit základní souvislosti nejdůležitějšího nástroje ve veřejné správě tj. finanční řízení územních samosprávných celků a jeho přezkumu hospodaření. Vysvětlit problematiku nejen v oblasti rozpočtu územně samosprávného celku, ale i rozpočtového procesu včetně související dokumentace, přípravou rozpočtu, rozpočtovém provizoriu, sestavení, projednání a schválení rozpočtu jako celku. Ročnímu rozpočtu předchází strategické plánování, tak se zaměříme i na problematiku střednědobého výhledu rozpočtu územně samosprávného celku. Dozvíte se o rozpočtování a hospodaření ÚSC v jednom rozpočtovém období. Zpětnou vazbou a kontrolou hospodaření je přezkum hospodaření územně samosprávného celku. V kurzu se také dozvíte o finanční kontrole, která je nedílnou součástí rozpočtového roku. Výslednou fází ročního procesu hospodaření je závěrečný účet. Kurz má být užitečnou pomůckou, aby se úředník zorientoval prostřednictvím praktických rad, příkladů formou otázek a odpovědí. Nalezne zde pro osvojení také aktuální legislativu a získal tak znalosti, jak se vyvarovat častých pochybení v této oblasti. Akreditace MV ČR č. AK/VEPO-1/2021

Cena: 1 360 Kč

Dotace: 1 den/8 hodin

Přístup do kurzu: 19 dnů

Autor: Ing. Marcela Hélová

Komunikace s veřejností a prezentace ve veřejném sektoru

Komunikace s veřejností a prezentace ve veřejném sektoru

Předmětem kurzu je osvojení si komunikačních dovedností v různých situacích. Kurz je zaměřen na umění verbální a neverbální komunikace, asertivní jednání, komunikaci při krizových událostech a dotýká se i pravidel etikety. Cena: 740 Kč Dotace: 1 den/3 hodiny Přístup...

BOZP – pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance ve školství

BOZP – pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance ve školství

Školství je oblast, kde je nezbytné řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) zaměstnanců a současně zajišťovat a řídit bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Tento kurz zahrnuje základní přehled a orientaci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při...