Novinky v roce 2019

Emoce na dlani aneb o pocitech v životě a práci – nabídka čtyř kombinovaných kurzů zaměřených na radost, hněv a vztek, strach, agresi a komunikaci

Nabídka akreditovaných kurzů z cyklu eGovernment 

Každoroční setkání personalistů v rámci projektu „Personalista 21. století“ plánované na červen 2019

 

Předpokládaná nabídka nových kurzů pro VS

 • Zákon o střetu zájmů z pohledu úředníka
 • Výběrová řízení a pohovory v souladu s GDPR (pro personalisty)
 • Dotace a kontrolní mechanismy
 • Jednání a přímá komunikace s klienty na podatelně v praxi
 • Volby a volební zákon
 • Poskytování zpětné vazby (pochvala, kritika a modelové příklady vč. jejich rozboru) – při hodnocení pracovního výkonu, při motivování apod.
 • Bezpečnost a veřejný pořádek na komunální úrovni (základy krizového řízení)
 • Práce s dokumenty veřejnoprávního průvodce – oběh dokumentů na úřadě
 • Základy práva a systému práva v ČR a EU
 • Obecní policie – pro personalisty obcí
 • Zákon o zaměstnanosti v kostce
 • Obecní policie – pro úředníky obcí

Pro vedoucí úředníky chystáme mimo jiné i kurz Manažerské vzdělávání vedoucích úředníků v praxi – obecná část, jehož praktické pojetí má za cíl posílit nejen povědomí o manažerských dovednostech, ale i porozumění méně oblíbeným agendám spojených s prací vedoucího pracovníka.

 • Komunita na nové facebookové stránce e-zaměstnání

  Máme mnoho návštěvníků na našich stránkách, kteří mají zájem dostávat více informací o pracovním trhu veřejné správy. Proto jsme se rozhodli začít vytvářet komunitu prostřednictvím jedné z nejsilnějších sociálních sítí – Facebook.

 

 • Publikace výběrových řízení

  Pro lepší představení výběrového řízení uchazečům přidáváme možnost publikovat i konkrétní volnou pozici formou individuální internetové stránky. Můžete tak zvýšit zájem uchazečů o pozice, které je složitější obsadit.

 

 • Vylepšení kategorizace článků a jejich pravidelná aktualizace

  Návštěvníci se zajímají o informace z fungování úřadů. Proto jim chceme zjednodušit orientaci na stránkách a v článcích změnou kategorizace a řazení článků. To povede k vyšší informovanosti a k pozitivnímu vlivu na rozhodování uchazečů ohledně práce ve veřejné správě.

 

 • Nový obsah zajímavou formou

  Někteří z vás už postřehli v rámci měsíčních statistik, že se chystáme rozšířit obsah o videorozhovory s úřady a další videa, která mají za cíl rychleji a pohodlněji seznámit návštěvníky s klíčovými oblastmi procesů výběrových řízení a fungování veřejné správy. Díky tomu si budete moci také zlepšovat svou značku zaměstnavatele. Proces publikace tohoto obsahu bude probíhat v průběhu celého roku, abychom měli pro návštěvníky po celou dobu něco nového a zajímavého.

 

 • Nová reklamní kampaň

  Největší množství návštěvníků získáváme prostřednictvím online reklamních kampaní. Proto jsme připravili nejen celou novou kreativní kampaň, ale také rozsáhlý mediaplán pro posílení zájmu o práci ve veřejné správě. Kampaň bude z velké části zaměřená na posilování pozitiv a vyvracení negativních mýtů práce ve veřejné správě.

 

 • Individuální kariérní stránky a další služby

  Jak ale ještě více zlepšit nábor a komunikaci s uchazeči? Klíčovou oblastí je práce s obsahem a prezentací úřadu jako zajímavého zaměstnavatele. Proto přicházíme s tvorbou vlastních kariérních stránek úřadu na e-zaměstnání. Na nich také budete moci publikovat svá vybraná výběrová řízení.