Živnostenský zákon
Prostřednictvím živnostenského zákona stát zajišťuje fyzickým i právnickým osobám rovné právo provozovat konkrétně vymezené činnosti při splnění předem definovaných podmínek. Toto právo je třeba chápat jako veřejnoprávní oprávnění fyzických a právnických osob podnikat za podmínek a v celém rozsahu uvedeném v živnostenském zákoně.

 

Autor: JUDr. Daniela Světlíková