Sebeřízení (principy sebeřízení a rozvoje)

Kurz nabízí prostor pro zamyšlení nad sebou samým, nad ujasněním si svých vlastních kompetencí, jakožto prostředku pro rozvoj své vlastní kariéry. Současně v nás probudí schopnost formulovat cíle a vytvářet nové návyky, prostřednictvím kterých se dostaví úspěch. Závěr studia je věnován především těm, kteří chtějí na sobě dále pracovat a naučit se správně a účelně používat základní principy koučování.

 

Autor: Mgr. Monika Ambrožová