Řízení změny a zvyšování osobní efektivity
Cílem kurzu je poskytnout vhled do charakteristiky změn, které se stávají běžnou součástí našeho života. Kurz nabízí užitečné informace ke změnám, jakožto k základní charakteristice života moderních organizací a nabízí přístupy a modely, které participují na řízené změně. Seznamuje čtenáře nejen s úskalími a riziky při implementaci změn v organizaci, ale nahlíží i na předpoklady pro úspěšné zakotvení změnových strategií v prostředí organizace.

 

Autor: Bc. Bohumil Daďa