Používání počítače a správa souborů

Kurz definuje základní rozsah teoretických znalostí a praktických dovedností nutných pro úspěšné složení ECDL testu z tohoto modulu. Studiem by měla být rozvinuta schopnost pracovat s počítačem.

 

Autor: Ing. Bronislava Eršilová