Občanský zákoník 2014 – Úprava osob v NOZ

Základní osvojení systematiky nového občanského zákoníku spolu s novou základní terminologií, kterou nový občanský zákoník s sebou přináší. Seznámení s novou úpravou fyzických a právnických osob v občanském zákoníku. Předmětem kurzu je i ochrana osobnosti člověka a kromě obecného výkladu týkajícího se právnických osob jsou popsány i spolky a fundace, včetně přechodných ustanovení, tj. jaký má nový občanský zákoník dopad na stávající sdružení, obecně prospěšné společnosti apod. Současně se kurz obrací ke znalosti pravidla pro počítání lhůt, které jsou pro řádné plnění a uplatňování práv a povinností mnohdy rozhodující.

 

Autor: JUDr. Vladimíra Knoblochová