MS Word 2013

Kurz vyžaduje po studujícím prokázat schopnost používat aplikaci MS Office 2013 pro zpracování textu pro každodenní korespondenci a tvorbu dokumentů. Kurz je tématicky rozdělen do oblastí, které popisují práci s aplikací. Pracovní postupy jsou doplněny obrázky a výukovými videoukázkami. Každá kapitola je zakončena praktickým příkladem, aby bylo možné ověřit, zda studující problematiku pochopil a dokáže získané poznatky využít v praxi.

 

Autor: Ing. Bronislava Eršilová