Komunikační a sebeprezentační dovednosti
Umět vystupovat na veřejnosti, počínat si asertivně a znát alespoň základy rétoriky může být krokem k úspěchu v profesionálním i osobním životě. Kurz se snaží tyto dovednosti přiblížit tak, aby je absolventi mohli aplikovat v praxi. Studijní materiál je doplněn praktickými ukázkami řešení situací.